Kronik Fissür

Kronik Fissür : Anal fissür hastalığında erken teşhis çok önemli olup tedavisi çok daha kolay olabilir.Erken tanıda (teşhis) gerek ameliyat gerekse hastalıkla ilgili başka yöntemlere baş vurmaya gerek kalmaz.

Anal Fissür konservatif tedaviye rağmen iyileşmiyor ve sıkıntılar devam ediyorsa; sıklıkla tedavinin uygulanma ve devam ettirilme sürecinde hata veya eksiklik ya da sıkıntılar biraz rahatlayınca gevşeme olmuştur.

Diğer taraftan fissüre neden olan olası diğer nedenler mutlaka araştırılmalıdır. Bu amaçla sıklıkla endoskopik incelemeler kullanılır. Özellikle bayan hastalarda Defekografi ve Endoanal USG gibi tetkikler kullanılarak REKTOSEL HASTALIĞI ve Makat iç kas kalınlığı(Anal Spazm) araştırılmalıdır.

Kronik Anal Fissür tedavisinin temel mantığı; hastanın konservatif yöntemlerle başaramadığı ağrı-spazm-iskemi kısır döngüsünün, dışardan müdahale ile kırılmaya çalışılmasıdır. Bu amaçla sıklıkla %90-95 başarı oranları nedeniyle Lateral İnternal Sfinkterotomi (L İ S) kullanılır. Ancak Anal İnkontinans gibi bir sorunla karşılaşılabilmektedir. 1980'li yıllara kadar genellikle görmezlikten gelinen ya da iyi irdelenmeyen bu sorun, yaşam kalitesi üzerine olan etkinliği nedeniyle daha irdelenir ve aranır olmuştur.

Bu durum yeni cerrahi ve cerrahi dışı tedavi tekniklerinin gelişimini sağlamıştır.

A-) CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ:


Kronik Anal Fissür tedavisinde uygulanan cerrahi tedaviler;
► Anal Dilatasyon
► İnternal Sfinkterotomi
►Açık Sfinkterotomi-Kapalı Sfinkterotomi-Konservatif(Tailored) Sfinkterotomi
► Advancement Flap(İlerleyici parça) ameliyatlarıdır.

ANAL DİLATASYON :

Geçmişi çok eskiye dayanan Anal Dilatasyon, parmakla anestezi altına anal kanalın genişletilmesi ve böylece iç(internal) kastaki kasılmanın önüne geçilmesi işlemidir. Ancak bu işlem sırasında internal sfinkter kaslarında kontrolsüz olarak az veya çok yırtılma(parçalanma) olur. Bu kontrolsüz yırtılma az olursa başarı oranını düşürür, fazla olursa yüksek oranda Anal İnkontinansa neden olur. Bu yüzden günümüzde pek fazla tercih edilmez.

İNTERNAL SFİNKTEROTOMİ :

Günümüzde sfinkterotomi adı altında, ağrı-spazm-iskemi kısır döngüsü sonucu oluşmuş Kronik Anal Fissür hastalığının tedavisinde uygulanan bu cerrahi yöntemin aslı, spazmdan sorumlu İnternal Anal Sfinkterin bir bölümünün kesilmesi yani makatın gevşetilmesidir. Bu işlem 1950'li yıllardan itibaren yanlardan yapıldığı için Lateral İnternal Sfinkterotomi ( L İ S ) olarak bilinir. Açık, Kapalı ve Tailored gibi değişik tekniklerle yapılır. Anal kanal etrafında iç içe geçmiş iki sıra kas lifi vardır.

Bunlar ortak çalışarak anüsün kapalı tutulmasına yardımcı olur. Internal sfinkter adalesi denen bu iki kastan içtekinde fissüre bağlı spazm, kasılma olur. Dışkılama sonrasında ağrının devam etmesine sebep, bu kasın spazm nedeniyle daha uzun süre kasılı kalması,gevşeyememesidir.

Fissürün varlığı sfinkterin spazmına, spazmın oluşu ise fissürün iyileşmemesine sebep olarak bir kısır döngü oluşturur. İşte LİS ameliyatında gereksiz kasılan bu kas tabakasının bir bölümü kesilir ve kısır döngü çözülür. Duruma göre buna hipertrofik papilla ve skin tag alımı da ilave edilir. Böylece Kronik Anal Fissür tedavisinde %90-95'lere varan bir başarı elde edilir.

LİS sonrası %5'den az nüks yani hastalığın tekrar etme durumu olabilir. Bunun sebebi yetersiz sfinterotomi veya yanlış tanıdır. Diğer taraftan LİS sonrası %0-50 oranında, bir miktar sıvı-gaz (ıslak gaz) ve gaz kaçırarak kilotun kirlenmesi durumu ile karekterize geçici minör inkontinans görülebilmektedir. Bu özellikleri ile LİS, çoğu genel cerrah tarafından çok klasik ve basit bir tedavi yöntemi gibi algılanır ve uygulanır.

Ancak 3D Endoanal Ultrasonografinin gelişimi ile birlikte bu basit(?) yöntemin karanlık yüzü belirginleşmeye başladı. LİS sonrası yapılan Endoanal USG kontroller sayesinde hem nüks hem de minör inkontinens riskinin neden beklenenden daha çok olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu durum yöntemin hassasiyetle, basite alınmadan ve kesinlikle anal bölge tecrübeli-donanımlı ellerce uygulanması gerektiğini kanıtlamıştır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp