Kronik Apandisit korunma yolları

Kronik apandisit, apandisin uzun süren ve tedavi edilmeden iyileşme olasılığıbulunmayan iltihabıdır. Ama önceden kısaca değinildiği gibi kronik apandisit tanısı çoğu zaman yanlış konur ve bu tanı konan hastaların apandislerinin ameliyat sırasında tümüyle sağlıklı ol­ duğu görülür. Kronik apandisit kadınlarda, ergen­ lik ve gençlik çağlarında daha çok görü­ lür. Ayrıca kentlerde kırsal kesimdekin- den daha yaygındır. Apandisit başından beri kronik ola­ bileceği‘gibi akut apandisit sonrasında kronikleşmiş de olabilir. Ama her ikisi­ nin de tedavisi apandisin çıkarılmasını gerektirdiğinden bu ayrımın uygulama­ da pek bir önemi yoktur.

Belirtileri. Hastalık belirtileri kişiden ki­ şiye farklılık gösterir. Belirtilerin kayna­ ğı apandisin iltihaplanması, bu iltihabın yakın çevredeki organları da etkilemesi ve organizmanın bu olaylara tepkisidir. Kronik apandisit olgularında aralıklarla gelen ve akut apandisit krizlerindeki gibi şiddetli olmayan bir ağn duyulur. Sağ kasıkta duyulan bu ağnlar şiddetli olma­ sa da, hastayı işinden alıkoyacak kadar sıkıntı verebilir. Ağn genellikle aşın güç harcama, ağır ya da bağırsaklara dokuna­ bilecek bir yemek, rahatsız edici uzun bir yolculuk ya da inatçı kabızlık gibi durumlardan sonra görülür. Ağnya bu­ lantı, öğürme, bazen kusma, iştahsızlık, genel kınklık ve kabızlık eşlik edebilir. Eğer iltihap yakın organlara da yayılmış­ sa ateş hafifçe yükselebilir. Bazen ağrı sağ alt karın bölgesi yeri­ ne safrakesesi hizasında duyulur. Bu durum apandisin normal yeri dışında, karaciğerin hemen altında bulunmasın­ dan kaynaklanabilir.

Daha sık olarak ağrının kaynağı saf­ ra kanallarının refleks kasılmalarıdır. Kadınlarda kronik apandisit ile dölyata-ğının sağ yan ekleri iltihabı (adneksit) arasında bir ilişki vardır. Sağ yumurta­ lık ve yumurtalıkla dölyatağı arasındaki fallop borusunu içeren bu ekler apandi­ sin yakınında olduğundan iltihaplanma olasılıkları yüksektir. Kronik apandisit bazen mide hasta­ lığını andıran belirtiler verir. Bunlar arasında mide ağrısı, sindirim güçlüğü, yemek sonrasında doluluk duygusu, bu­ lantı, mide yanması ve mide ekşimesi sayılabilir. Bu belirtilerin ilk düşündür­ düğü hastalık mide ülseri olduğundan radyolojik incelemeyle bu olasılık dış­ lanır. Apandis bölgesine derinlemesine bastırılınca burada ve mide bölgesinde ağn duyulur. Bu belirtiler büyük olası­ lıkla iltihaplı apandisten kaynaklanan ve mideyi de etkileyen reflekslere bağ­ lıdır. Bu refleksler mide hareketlerini hızlandırarak ağnya ve mide salgılan- nın artmasına yol açar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp