Kortizon-glikoz Yükleme Testi

Kortizon-glikoz Yükleme Testi : Glikoz yüklemeden önce kortizon verilerek karbonhidrat metabolizmasındaki durum daha erken olarak anlaşılır. Kortizol veya eşdeğeri olan prednizolon veya dexamethasone (20 mg cortisol = 5 mg prednisolone = 0,75 mg dexamethasone) glikozdan önce verilir. Şöyleki : 72 Kg.'ın üstünde olanlara 125 mg kortizol iki eşit miktara bölünerek glikozdan 8 saat ve 2 saat önce verilir. Kortizon glikoz yükleme testinde ikinci saatte hakiki kan şekeri 140 mg, normalin üst sınırı olarak kabul edilir.| jKortizon glikoz’yükleme testf OGTT'den daha hassastır.

Bu test, oral glikoz yüklemesi sınırda değerler gösteren vakalarda kıymetlidir. Kortizon- glikoz yükleme testi gebelerde yapılmamalıdır, 40 yışından ileri olan hastalarda değeri azdır.Glikosteroidler normal şahıslarda ve diabetiklerde karaciğerde gli- koneogenezi arttırdığı gibi periferik dokuda glikoz kullanımını azaltarak p- lazma glikozunu arttırır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp