Kor Pulmonale Tedavisi

Kor Pulmonale Tedavisi : Kor pulmonale Tedavi ve Bakımı:

Hastanın istirahati sağlanır. Diüretikler ve dijital ilaçlar verilir. Siyanoz ve dispne için oksijen inhalasyonu tedavisi yapılır. Bronşit tedavisi için antibiyoktik tedavisi başlanır. Bronkoskop ile gerekirse bronşlar temizlenir. Emboliyi engellemek için antikoagülan tedavi uygulanır. Spazm için bronkodilatör tedavi verilir.

Kor pulmonale de kalbin sağ pompalama odacığı (sağ ventrikül (karıncık) genişler ve güçsüzleşir ; akciğerlere etkili bir şekilde kan pompalayamaz. Sol ventrikül (karıncık) en sık sorun yaşayan ventrikül (karıncık) - normal kalır.

Bu ülkedeki (Amerika Brleşik Devletleri‘ndeki) çoğu kor pulmonale vakasına, kronik akciğer hastalıkları olan kronik bronşit ve amfizem neden olur. Kor pulmonale, akciğerlerde bulunan arterlerdeki (atardamarlardaki) kan basıncından kaynaklanır. Kor pulmonale oluşur çünkü zamanla emfizem ya da kronik bronşit, akciğerlerdeki küçük hava torbacıklarını ve kan damarlarını tahrip eder ve bu da oksijenin kana girmesini zorlaştırır.

Düşük oksijen seviyesi, akciğerlerdeki arterlerin (atardamarların) sıkışmasına neden olur ve bu da pulmoner arterlerdeki (atardamarlardaki) basıncın artmasına neden olur (pulmoner hipertansiyon). Sağ ventrikül (karıncık), artan basınca karşı pompalama yapmak için daha çok çalışmak zorundadır.

Pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale‘in daha seyrek görülen bir nedeni, akciğerlerdeki kan damarlarına yerleşen multipl (çoklu), nükseden kan pıhtılandır (pulmoner emboli). Az sayıda kişide, özellikle genç kadınlarda, primer pulmoner hipertansiyon olarak adlandırılan ve bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan bir hastalık kor pulmonale‘e neden olur. Diyet ilaçlan olan fenfluramin ve deksfenfluramin de pulmoner hipertansiyona neden olmuştur.

Korpulmonale genellikle kronik hastalık olmasına rağmen akut olarak da gelişebilir.

Akut kor pulmonale, pulmonerembolizasyon sonucu pulmoner dolaşımın bozulması, sağ ventrikülün yükünün artması ve kalp atımını azalmasıyla seyreder.

Kronik korpulmonaleise daha uzun süreli akciğer hastalıkları ( bronşit, ampiyem, akciğer tüberkülozu gibi ) ve akciğer atardamarının kalınlaşması, tıkanması, kan akımının engellenmesi sonucu oluşabilir.

Kor pulmonale, akciğerlerin veya akciğer atar damlarının hastalığı sonucu oluşan bir rahatsızlıktır.

Kor pulmonale Etyolojisi ( Nedenleri ): Korpulmonaleye neden olan en önemli mekanizma pulmoner hipertansiyondur. Pulmoner hipertansiyon, pulmoner arter yatağındaki daralma veya tıkanma, pulmoner emboli, hipoksi gibi nedenlerden oluşabilir.

Kor pulmonale Belirti ve Bulguları:

Akut korpulmonalede ortaya çıkan en önemli semptomlar,
Pembe köpüklü balgam,
Dispne,
Öksürük
Hiperventilasyon,
Pulmonerhiperventilasyon,
Sağ kalp dilatasyonu ve kalp debisinin düşmesidir.

Kronik korpulmonale belirtileri ise;

Dispne
Yorgunluk, kuvvetsizlik,siyanoz
Ödem,
Hepatomegali,
Ayak bileği ödemi vardır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp