Kor Pulmonale Bitkisel Tedavi

Kor Pulmonale Bitkisel Tedavi : Tanı

>> Klinik muayene
>> Elektrokardiyografi
>> Radyolojik inceleme
>> Gerekirse sağ kalp kateterizasyonu
>> Kan gazlarının incelenmesi ile konur

Doğumsal kalp hastalığı veya sol kalp hastalığı bulunmadan akciğerlerin yapı veya fonksiyonunda meydana gelen bozukluğa bağlı olarak gelişen sağ ventrikül büyümesine kor pulmonale denir.

Amfizem, kronik bronşit, akciğer tromboembolizmi, ağır kamburluklar gibi durumlarda akciğerlerin normal çalışması bozulur, bunun sonucu olarak çeşitli mekanizmaların etkisiyle pulmoner arterde kan basıncı yükselir {pulmoner hipertansiyon). Pulmoner hipertansiyon yerleştiğinde sağ ventrikülün iş yükü artar.

Sağ ventrikül, artmış olan bu iş yükünü karşılayabilmek için kaslarını büyütmek zorunda kalır. Bu da sağ ventrikülün büyümesi demektir. Kor pulmonale teşhisinin konulabilmesi için akciğerlerdeki bozukluğun, sol kalpten veya doğumsal bir kalp hastalığından kaynaklanmaması gerekmektedir. Genel bir kurala göre büyümüş olan kalp, yani hipertrofiye uğrayan kalp gelecekte yetersizliğe düşme riskine sahiptir. Kor pulmonalede de böyle bir risk vardır.

Eğer hastalığı yaratan nedenler önlenemeyecek, tedavi edilmeyecek olurlarsa sağ ventrikülün iş yükü gitgide artacaktır. Bu da zamanla büyüyen, hipertrofiye uğrayan bir kalp yaratacaktır.

Belirsiz bir süre sonra sağ kalp kor pulmonale tablosundan, bir sağ kalp yetmezliği tablosuna geçecektir. Görüldüğü gibi amfizemli, kronik bronşitli hastaların, bu hastalıklarını ihmal etmeden gerekli ciddi tedaviye bir an önce başlamaları gerekmektedir. Çünkü kor pulmona-lenin en iyi tedavisi etkenin önlenmesidir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp