Kendi Kendine Tedavi Planlarında Yüzdeli Rakamlar Nasıl İşe Yarıyor?

Kendi Kendine Tedavi Planlarında Yüzdeli Rakamlar Nasıl İşe Yarıyor? : PEF için yüzdeli bir hedef belirleme kontrolsüz astımdan korunmak için iyi bir yoldur. Bu fikir, ulaşabileceğiniz en iyi tepe akımı değerim belirleyip bunu, uygulayacağınız ek basamakların seviyelerinin hesaplanabildiği bir nirengi noktası ya da standart olarak kabul etmeye dayanmaktadır.

Eğer PEF okumalarınızı iyi olduğunuz ve semptomlarınızın tamamen geçtiği bir dönemde düzenli olarak alırsanız kısa süre içinde en iyi okuma değerinizin ne olduğunu bulursunuz. Tedavinizi artırmaya yönelik harekete geçme noktaları, en iyi okuma değerinizin belli bir yüzdesi olacaktır. Yüz- deler ile çalışmanın pratik bir yolu hesap makinesi kullanarak en iyi okuma değerlerinizi %10 için 0.1, %20 için 0.2, %30 için 0.3 ve diğer oranlar içinse aynı mantıkla bulacağımz uygun sayılar ile çarpmaktır.

Tüm bunlar en iyi şekildeolduğu gibi bir çizelge kullanılarak açıklanabilir muhtemelen. Bu durumda, bahsedilen kişinin en iyi PEF okuma değeri 500'dür. İki harekete geçme noktası hesaplanmıştır.Çizelgede bu %80 ve %60 düzeylerine iki çizgi çekilmiş olup bunlar yönlendirici değerler olarak kullanılmaktadırlar. Eğer PEF okumaları üstteki çizginin üzerinde kalıyorsa (en iyi değerin %80'i) astım iyi kontrol ediliyor demektir ve tedavinin değiştirilmesine ihtiyaç yoktur. Okuma değerleri üstteki çizginin altına doğru düşerse, kullamlagelen tedavilerin artınl- ması gerekmektedir

. Okuma değerleri alttaki çizgiye doğru düşerse (en iyi değerin %60'ı) acilen harekete geçmek gereklidir. Hemen rahatlatıcı tedavinin ekstra dozları alınmalıdır; muhtemelen prednisolone tabletleri dekullanmak gerekecektir. Bu noktada acil tıbbi yardıma da ihtiyaç olabilir.Bu iki harekete geçme düzeyi (en iyi okuma değerlerinin %80'i ve %60'ı) muhtemelen en sık kullanılan düzeylerdir; bu tür planların en büyük avantajı plamn ilgili kişiye uygun hale getirilebilmesidir. Bazı kişiler ikiden daha fazla harekete geçme düzeyine ihtiyaç göstermektedirler; çünkü fazla sayıda tedavi almaktadırlar.

Bazı kişiler daha değişik düzeyler ile daha iyi olmaktadırlar. Hangi plamn sizin için en uygun olacağı beraber çalıştığınız sağlık profesyonelini ilgilendiren ve beraber karar vereceğiniz bir şeydir. Temel prensip yine de, ulaşabildiğiniz en iyi okuma değerinin bilinmesi gerekliliğidir.Peki rahatlatıcı tedavinizi daha ne kadar bu yüksek dozlarla almaya devam edeceksiniz? Bu soruya cevap vermede tepe akımı çizelgesi faydalı olabilir.

Bazı kişilerin astımları,hastanın kendi astım atağının ne kadar süreceğini bildiği belirli bir şablon izler. Bu kişiler genellikle, ilaç dozunu azaltarak önceki dozlara güvenli bir şekilde ne zaman dönmeleri gerektiğini bilirler. Dozları azaltmamn bir başka yolu ise PEF ölçümlerinizin çizginin altına düştüğü günden itibaren önceki en iyi ölçümün düzeyine ulaşılan güne kadar geçen günlerin sayılmasıdır. Sonra basitçe, yüksek dozda ilaç almayı o kadar gün boyunca devam ettirin.

Örneğin normal (gelmiş geçmiş en iyi) tepe akımının 500 olduğu Şekil 3.9'a bir göz atm. 400 (%80) ve 300'e (%60) iki harekete geçme çizgisi çizilmiştir. Bu kişi kullanmakta olduğu steroid puf dozunu sabah akşam ikişer puftan dörder pufa çıkarmıştır. Bu dozu okuma değerleri normal düzeylerine ulaşana dek kullanmıştır. Daha sonra iyileşmesi için geçen günleri saymış tır (beş gün). İyileştikten sonra ise ekstra bir beş gün yüksek dozda ilaç almaya devam etmiştir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp