Kas Hastalıkları Çeşitleri Nelerdir?

Kas Hastalıkları Çeşitleri Nelerdir? :

A-Edinsel Kas Hastalıkları:

1- Kas-sinir kavşağı hastalıkları

Myasthenia gravis

Lambert-Eaton miyastenik sendromu

Botulismus

2- İltihabi kas hastalıkları

Polimiyozit

Dermatomiyozit

İnklüzyon cisimciği miyoziti

Diğer miyozitler

B-Kalıtımsal Kas Hastalıkları:

1- Kas distrofileri

Kavşak tipi kas distrofileri: Duchenne Musküler Distrofi (DMD), Becker Musküler Distrofi (BMD), Otozomal dominant kas distrofileri (LGMD1), Otozomal resesif kas distrofileri (LGMD2)

Özelliği olan distrofiler: Miyotonik distrofi (DM), Fasiyoskapulohumeral distrofi (FSHD), Emery-Dreifuss distrofi (EDMD), Oküofaringeal distrofi (OPMD), Konjenital kas distrofileri (CMD), Distal miyopatiler

2- Metabolik miyopatiler

Lipid depo hastalıkları (örn: Karnitin eksikliği)

Glikojen depo hastalıkları (örn: Pompe, McArdle hastalıkları)

Mitokondriyal hastalıklar (örn: Kearns-Sayre)

3- Konjenital miyopatiler

'Central-core' hastalığı

'Multi-mini-core' hastalığı

'Nemalin' miyopati

Miyotübüler miyopati

'Miyofibriller' miyopati

Konjenital Lif Oransızlığı (Congenital Fibre Type Disproportion)

Diğer

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp