Kardiyomiyopati Özeti

Kardiyomiyopati Özeti :

• Kardiyomiyopati kalp kasının kendine özgü hastalığına verilen bir tanımlamadır, spesifik etkenlerle veya idyopatik olabilir.

• Üç genel fizyopatolojik kardiyomiyopati grubu vardır: dilate %90, hipertrofik ve restriktif (en azolanı).

• Dilate kardiyomiyopati sistolik (kasılma) işlevi bozukluğu sonucudur. Örneğin miyokardit, toksik maruziyet (ör., alkol) veya gebelik (peripartum) sonrası ortaya çıkmış olabilir.

• Olguların %25 ila 35'inde hücre iskeleti proteinlerindeki genetik bozukluklar nedendir.

• Hipertrofik kardiyomiyopati diyastolik (gevşeme) işlev bozukluğu sonucudur. Olguların büyük çoğunluğu kasılma aygıtını, özellikle -miyosen ağır zincirini kodlayan genlerdeki otozomal baskın mutasyonlara bağlanır.

• Restriktif kardiyomiyopati sert, esnek olmayan miyokard'a neden olur ve birikimlere (ör. arniloidoz ve hemokromatoz), artmış interstisyel fibrozis (ör. ışınla oluşan) veya endomiyokardiyal nedbeleşmeye bağlı olabilir.

• Miyokardit infeksiyonlar veya bağışıklık tepkilerinin inflamatuar süreçlere ikincilolan kas zedelenmemsi sonucudur. Amerika'da en sık neden koksaki virüs A ve B'dir. Klinik olarak miyokardit semptomsuz, akut kalp yetmezliği yapan veya diIate kardiyomiyopati'ye giden nitelikte olabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp