Karaciğer Büyümesi Bitkisel Tedavi

Karaciğer Büyümesi Bitkisel Tedavi : Karaciğer büyümesi olan kimseler karaciğer üzerinde hafif hassasiyetten başka bir belirti hissetmeyebilirler. Büyümenin nedenine bağlı olarak bazı kimseler karnın üst sağ kısmında ağrı duyabilirler ve değişen derecelerde sararma olabilir. Karaciğer büyümesi karın bölgesinin doktor muayenesi sırasında belirlenir. Normal karaciğer yumuşaktır ve vücudunuzun sağında kaburgaların ali iç kısmındadır.

Bazı zaman doktorunuz elini kaburganızın bitimine koyup derin bir nefes almanızı (derin nefes karaciğerin aşağı inmesini ve doktorun eliyle onun kenarını hissetmesini sağlar) isteyerek karaciğeri yokla-yabilir. Büyümüş veya daha sertleşmiş bir karaciğer bu muayeneyle belirlenebilir. Bu büyümüş dalağı (splenomegali) bulmada kullanılan tekniğin aynısıdır. Dalak sol tarafta alt kenardaki kaburganın iç kısmındadır. Şişman kimselerde karaciğeri veya dalağı bulmak daha zordur. CT (bilgisayarlı tomografi) ultrasonla inceleme veya MRI muayenesi (manyetik rezonans) karaciğerin büyüklüğünü şeklini dokusunu ve ayrıca organda tümör olup olmadığını açıklar.

Karaciğer normalde kaburgaların altını pek geçmez. Kaburgalar altında hissedil¬mesi, karaciğer büyüklüğü yani hepato¬megali belirtisi olarak önem kazanır. Ka¬raciğeri büyüten hastalıklar arasında konjestif kalp hastalıkları, (sağ kalp yetmez¬liği), infeksiyonlar (Viral hepatit, bruselloz, Kötaazar, Weil hastalığı, tüberküloz, fren¬gi) ve infiltratif hastalıklar (sirozlar, schistcsomiasis v.b.), kistik hastalıklar (kist hidatik) ve tümörol hastalıklar (karaciğer kanseri ve metastazik kanserler) sayıl¬maktadır.Karaciğer hastalıklarının genel belirtilerin¬den birisi de sarılık (ikter) dediğimiz du¬rumdur. Deride veya ilk defa göz akların¬da bir sarılık belirdiğinde hemen doktora başvurmalı ve karaciğer fonksiyon testle¬riyle kan ve idrar muayeneleri yaptırılma¬lıdır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp