Kalp Üfürmesi Nedir

Kalp Üfürmesi Nedir :

Kalp üfürümü, kalp atışınızla ilgili olan ıslık sesine benzer bir sestir; kanın kalp içinde pompalanıyor olması bu sesi yaratır. Bir steteskop göğsünüze yerleştirildiğinde bu ses duyulabilir.

Birçok kalp üfürümü “masum”dur. Bu, altta yatan başka bir kalp hastalığından kaynaklanmadığı anlamına gelir. Çocukların kalpleri göğüs kafesine daha yakındır ve doktorlar sıklıkla çocuklarda herhangi bir kalp hastalığından kaynaklanmayan üfürümler duyarlar. Bazen, kalp üzerinde baskıya neden olan hastalıklar da (anemi, gebelik ya da ateş gibi) masum bir üfürüm yaratır.

Bir kalp üfürümü, kalbin içindeki bazı yapıların anormalliğine işaret edebilir. Kalp kapakçığı anormallikleri, “masum olmayan” kalp üfürümlerinin (üfürümlerin) en yaygın olarak görülen nedenidir.

Bazı üfürümlere, sertleşen ve kalbin rahatça akmasına izin verecek kadar açılmayan kalp kapakçıkları neden olur. Bir kalp kapakçığı daraldığında (stenotik), örneğin, daralmış kapakçıktan pompalanmakta olan kan ses yapar. Bu, su tüm basıncıyla akarken bir bahçe hortumun ucunu sıkmanıza benzer daralma, daha yüksek bir sese neden olur.

Diğer üfürümlere, tam olarak kapanmayan ve sızma yapan bir kapakçıktan geri akan kan neden olur. Kalp kapakçıkları, kanın sadece bir yöne doğru hareket etmesini sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Kapakçıklar sızdırma yaptığında, basınç farklılıkları kanı kapakçıktan geri iter ve bir üfürüme neden olur.

Bazı kişilerin kalp kapakçıkları doğuştan olağan dışıdır. Bu da bir kalp üfürümüne neden olabilir. Bazı kişilerin doğuştan ya atriyal odacıkları (atriyal septal defekt) arasındaki duvarda ya da ventrikül odacıklar (ventriküler septal defekt) arasındaki duvarda delikler bulunur. Bu küçük deliklerden çıkan kan, üfürümlere neden olabilir.

Belirtiler

Kalp üfürümlerinin kendisi semptomlara neden olmaz. Ancak, üfürümlere neden olan hastalık aynı zamanda halsizlik, güçsüzlük, nefessiz kalma, bacaklarda ve karında şişme, göğüs ağrısı ve bayılma nöbetlerini içeren semptomlara da neden olabilir.

Tedavi

Bir kalp üfürümünün varlığı, fiziksel muayeneyle saptanabilir. Doktorunuz genellikle, üfürümü sadece stetoskopla dinleyerek bu üfürümün masum olup olmadığı ya da bir kalp anormalliğine işaret edip etmediğini teşhis edebilir. Bu muayene genellikle doktorunuza anormalliğin ne olduğu ve ne kadar şiddetli olabileceği konusunda bir fikir verir.

Bir kalp üfürümü, eğer kalbin kasılma evresinde oluşursa sistolik; kalp atışı olmadığında oluşursa da diyastolik olarak tanımlanır.

Üfürümler, stetoskopla ne kadar iyi duyulabildiklerine ve yarattıkları türbülansın (hava burgacının) doktorunuz elini göğsünüze koyduğunda hissedilip hissedilemediğine göre de 1 (çok zor duyulabilen) ila 6 (çok yüksek) arasında bir ölçekte sınıflandırılır.

Sesin ortaya çıktığı odacık ve sesin ortaya çıkma aralığı ile sesin süresi de önemli faktörlerdir. Doktor, bir kalp üfürümünün altta yatan bir soruna işaret edip etmediğine karar verirken bu faktörlerin tamamını değerlendirir.Doktorunuzun muayenesi, kalpte muhtemel bir anormalliği simgeleyen bir üfürüm olduğunu ortaya koyarsa, en sık ekokardiyogram olmak üzere başka testler de yapılır.

Masum olmayan üfürümlerin tedavisi, üfürüme neden olan hastalığa bağlıdır. Bunlardan birçoğu kalp kapakçığı anormallikleridir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp