İrisit Nasıl Meydana Gelir

İrisit Nasıl Meydana Gelir : İris, uveanın en dışında yer alan ve gözün rengini veren kısımdır. İris, ayrıca genişleyip daralarak göze giren ışık miktarını da ayarlar. Bu şekilde retinayı da korumaktadır. İris ve siliar cisim ön uveayı meydana getirirler. Koroidea ( gözün damar tabakası ) ile birlikte üçü uveayı oluşturan yapılardır.

Uvea iltihaplarına uveit denir. Siliar cismin iltihaplanmasına siklitis denir. İritis ise sadece irisin iltihaplanmasına denir. İritis, daha çok siliar cismin iltihaplanmasıyla birlikte görülür.

İritis Etyolojisi (Nedenleri ): Mikroorganizmalar ( virüsler, mantarlar, parazit enfeksiyonlar, toxoplamosis ), immünolojik faktörler, dış kaynaklı perforan göz yaralanmaları enfeksiyon gelişmesine neden olabilir.

İritis Belirti ve Bulguları:

>> Şiddetli göz ağrısı,
>> Bulanık görme
>> Kamaşma, fotofobi,
>> Derin kanlanma, kırmızı göz,
>> Gözde aşırı kırmızılık
>> Göz yaşarması
>> Görme alanında lekeler, görmede azalma,
>> Baş ağrısı vardır.
>> Pupillamiyotiktir.,

İritis Tedavisi: Lokal ve sistemik uygulanır. Lokal olarak midriyatik damlalar, sikloplejikler, kortizon verilir. Bunlar ağrıyı azaltır. Sistemik olarak kortizon, nonsteroit antienflamatuarlar immünosüpresifler ayrıca özel tedavi uygulanır.

Bu tablo tedavi edilmezse, kısa sürede bütün göz küresini kaplayan endoftalmitise dönüşür. Göz boşluğu, cerahat kesesi durumuna gelir ve gör tamamen kaybolur…

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp