İntravenöz Salbutamol

Avustralya'da Browne tarafından yapılan bir araştırmada akut astım krizi sırasında bir grup çocukta nebulize salbutamol ile birlikte 10 dakikalık 15 cg/kg intravenöz salbutamol infuzyonu uygulanmış, diğer grupta ise sadece nebulize salbutamol ve i.v. saline kullanılmıştır. Bunun yanı sıra her 2 grupta da intravenoz kortikosteroidler ve oksijen rutin olarak uygulanmıştır. Salbutamol i.v. alan hastaların yaklaşık yarısında, diğer grupta ise %90'nında semptomların devam ettiği gözlenmiştir. İntravenöz salbutamol alan hastalar çok daha çabuk stabilize edilmiş, oksijen ihtiyaçları azalmış ve daha az doznebulize salbutamol gerektirmişlerdir. Tremor dışında önemli bir yan etki görülmemiştir.

Salbutamol, intravenöz olarak bazı merkezlerde akut astım krizlerinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Kullanım kolaylığı ve yan etkilerinin daha az olması nedeniyle, genellikle nebulize formu tercih edilmektedir. Bu araştırma, ilk kez i.v. salbutamol uygulamasını plasebo kontrollu metotla çocuklarda inceleyen ve astım krizlerinin daha kısa sürede iyileşmesini sağladığını gösteren orijinal bir çalışmadır. Ancak makalede de belirtildiği gibi i.v. salbutamol infuzyon pompası ile verilmeli, hasta vital bulguları monitorize edilmeli ve özellikle serum potassium değerlerine mutlaka sıklıkla bakılmalıdır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp