Huzursuz Bağırsak Sendromu Tedavisi

Huzursuz Bağırsak Sendromu Tedavisi :

Geleneksel tedavilerin aksine, rifaksimin uzun süreli rahatlama sağlıyor

Cedars-Sinai Tıp Merkezi‘nde geliştirilen yeni bir antibiyotik tedavisi, tedavi bittikten sonra bile, irritabl barsak sendromu olan hastalarda uzun süreli semptomatik iyileşme sağlıyor. New England Journal of Medicine‘da yayımlanan çalışmada, antidepresan ve diğer ilaçların birlikte kullanıldığı geleneksel tedavilerin aksine, rifaksimin tedavisi tamamlandıktan sonra hastalarda haftalarca süren bir rahatlama görüldü.

İrritabl barsak sendromunda bakterilerin rol oynayıp oynamadığı tartışmalı olmakla birlikte, bu araştırma “barsak florası” olarak bilinen bakterinin bu kronik sendromun semptomlarını tetiklediğini gösterdi. Çalışmanın baş araştırmacısı ve Gİ Motilite Program Direktörü Dr. Mark Pimentel, bu bulguların hedeflenmiş antibiyotikler ile güvenli, etkili ve uzun süreli semptomatik rahatlama sağlanabileceğini gösterdiğini dile getirdi. Dr. Pimentel, yıllarca bu hastalarda çok az sayıda ilaç kullanabildiklerini ve bu hastalığın mevcut tedavilere ve beslenme tarzı değişikliği veya lif takviyesine yeterli düzeyde yanıt vermediğini belirtti.

600 hastanın katıldığı çift kör çalışmalarda, hafif ila orta derecede diyare ve karında şişlik semptomu olan irritabl barsak sendromlu hastalar, 2 hafta süreyle, günde üç kere 550 mg rifaksimine veya plaseboya randomize edildi. Hastalar daha sonra tedaviye 10 hafta süreyle devam etti. Rifaksimin kullanan hastaların yaklaşık %40‘ı, karında şişlik, ağrı veya sulu dışkılama gibi semptomlarında önemli düzeyde rahatlama olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, semptomatik rahatlama tedavi bittikten haftalar sonra da devam ediyordu.

Dr. Pimentel ve meslektaşları daha önce yaptıkları bir çalışmada da, karında şişme ve küçük barsakta aşırı bakteri artışına bağlı bakteriyel fermentasyon arasında bir ilişki bulmuştu. Rifaksimin, FDI tarafından yolcu ishali ve hepatik ensefalopatinin tedavisinde onaylanmıştı. Cedars-Sinai dışında, klinik çalışmalara Boston, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi, Ann Arbor, Michigan Üniversitesi Tıp Merkezi ve Bristol, Connecticut Gastroenteroloji Enstitüsü de katıldı.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp