Huzursuz Bacak Sendromu Bitkisel Tedavisi Nasıldır

Huzursuz Bacak Sendromu Bitkisel Tedavisi Nasıldır

Huzursuz bacak sendromu, bazen altta yatan bir beslenme eksikliği nedeni ile ortaya çıkabilir. İlgili beslenme açıklığını kapatmak için takviyeler kullanmanız gerekebilir. Doktorunuz beslenme eksikliklerini belirlemek için bir kan testi yapılmasını isteyebilir. Yada bunu belirlemek için kendiniz yaptırınız.

Doktorunuz ayrıca, bazı besin takviyelerini kullandığınız reçeteli ilaçlara engel olabileceği düşüncesi ile kullanmanızı yasaklayabilir. Doktorunuz, durumunuzu en iyi şekilde değerlendirecektir.

Kan testleri sonucunda temel beslenme öğelerinden herhangi biri eksikse bunun giderilmesi yoluna gidilecektir. Genellikle aşağıdaki takviyeler huzursuz bacak durumunda önerilmektedir;

• Demir
• Folik asit
• Vitamin B
• Magnezyum

Bu öğelerin, bu hastalığın tedavisinde kullanımının ne kadar güvenli ve etkili olduğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya gereksinim bulunmaktadır.

AYRICA; ülkemizin yetiştirdiği, bitki kürleri ve bitkisel tedavi yöntemleri için geliştirdiği mucizevi iksirler ile milyonlarca kişinin şifa bulmasına vesile olan Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU’nun huzursuz bacak sendromu için de bir önerisi var. Hardal tohumunun siyah ve sarı olmak üzere iki çeşiti vardır. Bu hastalıkla mücadelede özelikle siyah hardal tohumu tercih edilmelidir.

–>Günde 2 defa (sabah ve akşam) 2 çay kaşığı (en fazla 3 çay kaşığı )siyah hardal tohumunu birkaç yudum su ile birlikte için. Sonrasında ise üzerine yarım veya bir dilim ekmek tüketin.

–>Bitkisel kür 15 gün uygulanır. 15 gün sonunda iki hafta, günde bir defa 2 çay kaşığı siyah hardal tohumu kullanmaya devam edin. Toplamda ise bu kür, normali 20 olmakla birlikte en fazla bir ay uygulanacak. İleride tekrarlarsa yinelenebilir. Faydalı geldiği diye de hiçbir kürü alışkanlık haline getirilmemelidir.

–>Hardal tohumu Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU’nun ifadesine göre bu kür minimum %40 oranında etkilidir.

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?

Huzursuz bacak sendromunu toplumda çok yaygın görülmesi, hastalık olduğunun bilinmemesi ve yıllarca insanların bu hastalıkla tedavi edilmeden yaşaması nedeniyle en az bilinen en sık görülen hastalıklardan biridir diye tanımlayabiliriz.

Huzursuz bacak sendromu özellikle istirahat döneminde ortaya çıkan bacaklarda uyuşma, yanma, iğnelenme, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği gibi yakınmalarla kendini gösteren bir nörolojik hastalıktır. Yakınmalar genellikle akşam saatlerinde ve bacaklarda ortaya çıkarken, ilerleyen durumlarda gün içinde de uzun süreli oturma ve istirahat dönemlerinde ortaya çıkabilir. En önemli özelliklerden birisi yakınmaların hareketle azalmasıdır. Genellikle her iki bacağı etkilemekle birlikte az oranda ki hastalarda tek taraflı olabileceği akılda tutulmalıdır. Nadiren kollara, ellere ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Bulguların sıklıkla akşam ve gece saatlerinde ortaya çıkması, bu hastalarda ciddi uyku bozukluklarına neden olmaktadır. Ayrıca huzursuz bacak sendromu olan hastaların %80’ine yakın bir bölümünde uyku sırasında belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan ve Periyodik Bacak Hareketleri (PBH) adını verdiğimiz istemsiz hareketler vardır. Bunlar da uykuyu etkileyen bir başka nedendir. Bazı hastalarda huzursuz bacak sendromu olmaksızın sadece PBH’leri ortaya çıkabilir.

Huzursuz bacak sendromu genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olmakla birlikte tüm yaşlarda da görülebilir. Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla görülmektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu Görülme Sıklığı Nedir?
Değişik toplumlarda yapılan çalışmalarda huzursuz bacak sendromu görülme sıklığı %1-15 arasında değişmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre toplumumuzda ortalama görülme sıklığının %3-5 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu oldukça yüksek bir orandır. Çok iyi bilinmediği ve tanısı konulmadığı için birçok hasta huzursuz bacak sendromu ile yaşamaktadır.

Huzursuz Bacak Sendromu Tanısı Nasıl Konulur?
Huzursuz bacak sendromu tanısı konulması için bu hastalığa özel herhangi bir test bulunmamaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen kriterlerin dikkatle sorgulanması gereklidir.

 • Bacaklarda anormal duyularla birlikte şiddetli hareket ettirme isteği olması
 • Bulguların oturma ve yatma gibi istirahat durumlarında ortaya çıkması
 • Hareket ettirmekle bulguların tamamen ya da kısmen düzelmesi
 • Bulguların, genellikle akşam saatlerinde ya da gece kötüleşmesi gibi belirli bir özelliği olması
Bu asıl tanı koydurucu özellikler dışında hastaların bazı kan tetkikleri ve polisomnografik (tüm gece uyku çalışması) incelemeleri ayrıcı tanıda yapılmaktadır.

Huzursuz Bacak Sendromu’ nun Nedenleri Nelerdir?

Hastaların büyük bir kısmında huzursuz bacak sendromu nedeni tam olarak bulunamaz. Nedeni bilinmeyen bu tip hastalara Primer Huzursuz Bacak Sendromu adı verilmektedir. Ancak bu hastaların ailelerinde benzer hastalar olup olmadığı araştırılmalıdır. Özellikle erken yaşta (40 yaşından önce) başlayan kişilerde genetik geçiş daha yüksek orandadır. Nedeni saptanamayan huzursuz bacak sendromu hastaların yaklaşık yarısında genetik geçiş olabilmektedir.
Bugün en çok kabul edilen görüşe göre huzursuz bacak sendromu beyinde dopamin isimli maddenin bazı özel bölgelerde azalması sonucu gelişmektedir.

Huzursuz Bacak Snedromu’ na neden olabilecek durumlar şunlardır:
 • Demir eksikliği (en önemli göstergesi ferritin düşüklüğü)
 • İleri evre böbrek yetmezliği (üremi)
 • Şeker hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Sinirlerin değişik nedenlerle etkilenmesi (polinöropati)
 • Romatoid artrit
 • Hamilelik
Bunların dışında bazı bulantı, depresyon ve psikoz ilaçları ile bazı sara (fenitoin içerenler), soğuk algınlığı (antihistaminik içerenler), tansiyon ilaçları (nifedipin içerenler) huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebilirler. Bu nedenle huzursuz bacak sendromu olan hastalar bu grup ilaçları doktoruna danışmadan kullanmamalıdır.
Ayrıca kafein, alkol ve sigaranın yine huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebileceği unutulmamalıdır.

Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi Var mıdır, Nasıl Yapılır?
Huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir. İlaç tedavisine başlamadan önce yapılabilecek bazı rahatlatıcı hareketler ve önlemler vardır. Bunlara hastaların dikkat etmesi oldukça önemlidir.

İlk yapılması gereken hastanın bazı basit önlemleri alması ve yatak odası düzenlemeleri.
Huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebileceğini bildiğimiz alkol, sigara, kafein (çikolata, kafein içeren çay ve kahve gibi) maddelerden uzak durulması, özellikle akşam saatlerinde yatmadan önce bunlara dikkat edilmesi
Huzursuz bacak sendromu bulgularını artırabilecek ilaçları doktoruna danışmadan almaması
Eğer başka bir nedene bağlı ortaya çıkmış ise önce bu nedenin tedavi edilmesi gereklidir.

İlaç tedavisi planlanan hastalarda kullanılabilecek ilaçlar:
Dopaminerjik (dopamin seviyesini artıran) ilaçlar: Bu ilaçlar genellikle Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak ikisinin çok farklı hastalıklar olduğu unutulmamalıdır. Bunlar genel olarak dopamin agonistleri ve levodopa’dır. Dopaminerjik ilaçları tercih ederken özellikle uzun etkili olanların tercih edilmesi önemlidir.
Bunların dışında benzodiazepinler, gabapentin ve karbamazepin gibi sara ilaçları, opioid ve narkotik grubu bazı ilaçlar da sonraki seçenekler içinde yer almaktadır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp