Hücre Büyümesini Düzenleyen Proteinlerdeki Mutasyonların Neden Olduğu Hastalıklar

Hücre Büyümesini Düzenleyen Proteinlerdeki Mutasyonların Neden Olduğu Hastalıklar :

Normal hücre büyümesi ve farklılaşmasını (diferansiasyonunu) düzenleyen iki grup gen vardır: protoonkogenler ve tümör baskılayıcı (tumor suppressor) genler. Bu genleri etkileyen mutasyonlar tümörlerin patogenezinde yer almaktadır ve bunlar genellikle somatik hücrelerdeki mutasyonlardır.Ancak tüm kanserlerin yaklaşık %5'inde, bazı tümör bakılmayıcı genleri etkileyen mutasyonlar germ hücreleri de dahil olmak üzere vücuttaki tüm hücrelerde vardır. Bu nedenle bu mutasyonlar sonraki nesillere aktarılabilir. Daha detaylı olarak bu mutant genler sonraki nesillerde kalıtsal tümörlere yatkınlık hazırlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp