Hepatit C Test

Hepatit C Testleri

" Hepatit c hastalığı tedavisi ile ilgili test hakkında bilgiler. "

Hepatit c hastalığı tedavisi ile ilgili test hakkında bilgiler bu makalede yer almaktadır. Hepatit c hastalığı testleri ile ilgili tüm açıklamaları bu makalede inceleyebilirsiniz....

Anti hcv:
Hepatit c virüsüne karşı kanda oluşan antikorları gösterir. Anti hcv pozitifliği, kişinin daha önce hepatit c virüsü ile karşılaştığını gösterir. Şu anda halihazırda bir enfeksiyon olup olmadığını net olarak söyleyemez. Tarama amaçlı olarak kullanılır. Antikor olduğu halde virüse karşı bir koruculuğu yoktur. Hepatit b ye karşı oluşan anti hbs ise koruyucu özelliğe sahiptir.

HCV RIBA testi:
Anti hcv testinin doğru olup olmadığını teyit amacıyla kullanılan bir miktar daha güvenilir bir testtir. Anti hcv pozitif iken, bu test negatif çıkarsa, anti hcv yalancı pozitif demektir.

Hcv rna testi
:
Hcv rna testi virüsün bizzat kendisini gösterir. Önceleri bu test, sadece virüsün varlığını göstermek için kullanılırdı, sonucu da var veya yok şeklinde olurdu. Günümüzde ise virüsün sayısı ölçülebilmektedir. Bunlara viral yük ölçümü veya kantitatif HCV testleri denir. HCV viral yük tedaviden önce ve tedaviden sonra ölçülür. Tedaviden sonra ilk dört haftada veya 12 haftada viral yük (kandaki virüs sayısı) 2 log düşerse, yani başlanmış değerine göre 100 kat düşerse, tedaviye iyi cevap alınacağının bir göstergesidir.

Viral genotip:
Hepatit c nin altı genotipi vardır. Bunlardan genotip 1b en sık görülür ve diğer genotiplere göre tedaviye daha dirençlidir. Bu yüzden genotip 1 b de 48 hafta diğer genotiplerde yirmi dört hafta tedavi verilir. Diğer genotipler 1a, 2,3,4,5 ve 6 dır. Genetik testleri tedaviden önce yapılır ve tedavi süresine karar vermekte kullanılır.

Hepatit c testleri kimlerde istenmelidir?

Damar içine uyuşturucu ilaç kullananlar
1992 den önce organ nakli yaptıranlar
1987 den önce pıhtılaşma faktörleri kullananlar
Hemodiyaliz hastaları
Hepatit C li anneden doğan çocuklar
Hepatit C li hasta kanına açık olan tıbbi personel
Konik karaciğer hastalığı bulgularına sahip olan kişiler

Günümüzde kanın nakli yapılan kişilerde hepatit C tesleri kontrol edildiğinden, bu kanlarla hepatitciği bulaşma riski 1/2 000 000 dür.

Sonuç:
Taramalarda önce anti hcv bakılmalıdır. Anti hcv pozitifliğinden emin olmak için RIBA testi yapılabilir. Anti hcv pozitif olan hastalarda kantitatif HCV RNA testi ile viral yük bakılmalıdır. Ayrıca genotip belirlenmelidir. Hepatit b hastalarının aksine, hepatit c li hastalarda tedavi verilmesi için alt ve ast değerlerinin yüksek olmasına gerek yoktur. Dolayısıyla anti hcv pozitif olan ve HCV RNA pozitif olan tedavi düşünülmelidir.


SENDE YORUM YAP!

Whatsapp