Günlük Alışkanlıkların Analizi

Günlük Alışkanlıkların Analizi :

Bundan önceki bölümleri dikkatle okumuş ve iyice kavramışsanız. Artık kendi durumunuzu irdeleyebilir ve kendinize etkin bir tedavi planlaması yapabilirsiniz. Hepimiz biliriz. Muayeneye gidildiğinde, doktor hastaya yönlendirici bazı sorular sormakta ve verilen cevapları ya not etmekte yâda, belleğinde tutmaya çalışmaktadır. Böyle bir söyleşinin değerlendirilmesinde, doktorun belleği kadar, hastanın dürüstlüğü de önemli rol oynar. Bu aslında hasta için hem bedensel hem de ruhsal sağlığına yararlı bir boşalımdır.

Bir takım düşünce ve kuşkuların dile getirilmesi, gerilimleri önler ve sorunun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bir kimsenin, kendi kendini irdelemesinin (analiz) bir uzmanın irdelemesi kadar etkili olacağını hiçbir zaman ileri sürecek değiliz. Fakat yinede yararlı bir yöntem olduğunu savunacağız. Çünkü bu kendi kendini irdeleme yöntemi kişiye, doktora karşı açık sözlü, dürüst ve içten davranmadığı hususları anlama olanağı vermektedir.

Bu kitabı okuyanlar kuşkusuz. Başkalarında baş ağrısı için başvurdukları kimselere açık sözlü dürüst davranmalarını. Ve yapılacak önerilere bütünüyle' uymaları gerektiğini söyleyeceklerdir. Örneği/. Bu hastalardan cevaplandırılması istenilen daha açığı gerçek durumlarının anlaşılabilmesi için cevaplandırmak zorunda bulundukları bir kaç sorunun üzerinde duralım. Bunlardan ilki. Geçmiş tedavilerle ilgilidir. Bu soruya genellikle hastalar. Doktorun yazdığı ilaçlardan hiçbir yarar görmedikleri biçiminde cevap vermekte, fakat doktorun reçete dışında yaptığı önerilere hiç değinmek istememektedirler. Hâlbuki bu öneriler son derece önemlidir. Bunlar arasında hastanın alkol. Sigara gibi bir takım alışkanlıklarını bırakması veya kısıtlaması. Bazı yiyeceklerin yasaklanması veya miktarlarının ayarlanması gibi uygulanmasında büyük yararlar olanlar da vardır.

Çoğu kez hasta bu öneriler üzerinde durmamakta, bunları uygulamamakta, sadece ilaçların kendini iyileştirmediğini söylemekle yetinmektedir. Üzülerek şunu da belirtelim ki. Bir kısım pratisyen hekimler de. Hastalarına çeşitli ilaçlar yazdıkları halde, sağlık yönünden birinci planda etken olan perhiz (diyet). Bazı alışkanlıkların kısıtlanması veya yasaklanması önerilerinin uygulanmasında ısrar etmemektedirler. Doğal Tedavi yönteminde ise bu önerilerin bütünüyle uygulanması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Bir hasta kendisini nasıl aldatabilir? Bu daha çok hastanın kendini irdelemesinde (analiz) göstermiş olduğu düşüncede saklıdır Örneğin. Hekimin kendisine yiyecek ve içecekler için vermiş olduğu bir liste vardır ve listede diyelim ki. günde üç bardak su alabileceği belirlenmiştir. Şimdi hasta. Üç bardak suyu Su olarak almaz ve onun yerine. Meyve suyu. Kahve ve çay gibi hafif Sıvı maddeleri alır ve bununla üç bardak su hakkını kullandığını sanırsa. Bu kendi kendini aldatmaktan başka bir şey değildir. Bu örnek yiyecekler konusunda da geçerlidir

Hasta. Bu önerilerin uygulanmasında kendinin de birinci derecede sorumlu olduğunu daima hatırlamalı ve doktorun bütün sorularına içten doğru açık sözlü cevaplar vermek zorunluluğunu duymalıdır. Sorunun kaçamak cevaplarla geçiştirilmesi hiçbir çözüm getirmez aksine iyileşme süresini boş yere uzatır.

Şu gerçeği de gözden uzak tutmamak gerekir ki alınan maddelerin vücutta yaptığı etki ve tepkiyi en iyi saptayabilecek olan da. Hastanın kendisidir. Bu nedenle hastanın önerileri bütünüyle uygulamasında ve sonuçları hakkında doktora bilgi vermesinde sayılmayacak kadar çok yarar vardır. ,Bir şey bize zor geliyorsa onu sadece önermek yetmez. Aynı zamanda uygulamak veya uygulanmasını sağlamak da gerekmektedir çoğu kez hastanın vücudunu daha etkin kullanabilmesi için. istlrchot, egzersiz (bir takım jimnastik hareketleri). Veya yeterince uyku öğütlenir.

Fakat çok uyuduğu halde bunun az olduğunu. Az uyuduğu halde de bunun kendisine yettiğini ısrar eden hastalara sık sık rastlanır. Aynı sorun istirahat ve egzersiz konusunda da karşımıza çıkabilir. Bu durumlarda büyük bir sabır ve inandırıcı bir uslüplo hastaya. Bu öğütleri uygulamasındaki yararlar tekrar tekrar anlatılmalıdır.

Yeterince uyku. İstirahat ve egzersiz gibi önerilerin uygulanması birçok yakınmaların önlenmesinde etkin olmaktadır. Özellikle sinirsel gerilimlerin neden olduğu baş ağrılarında istirahatçık önem kazanmaktadır. Bir hastanın. Önerilenleri yaptım. Demesiyle yetinmemeli. Gerçekten bunları uygulayıp uygulamadığının kontrolü gerekir. Ayrıca bir nokta üzerinde daha durmak isteriz: Kişi kısa süreli bir çaba harcamakla bu öğütleri yerine getirmekte hiçbir zorluk çekmeyecektir. Hele baş ağrısından yakınanlar için bu daha da kolay olacaktır. Çünkü dertleri sürekli olmadığı için rahatlandıkları zamanlarda bunları uygulayabilirler.

Her ne kadar alışkanlıkları önlemek zor ise de. Olanaksız değildir. Bilinçli bir çaba ile hem bunları değiştirebilir. Hem de daha sağlıkçı kişiler olacağız.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp