Granülomatöz İnflamasyon

Granülomatöz İnflamasyon :

Graniilamatii iltihap, kronik iltihabın, aynı bir patenidir. Epiteloid görünümde aktive makrofajlann kümelenmesi ile karakterizedir. Granülornlar bazı spesifik patolojik durumda görülürler. Bundan dolayı, granulomatöz pateni tanımak sınırlı sayıda ancak bezilen yaşamı tehdit eden hastalıksan belirlemek açısından önemlidir. Granülomlar, bazı bakterilere (Mycobacterium tuberclosis, T. Pallidumu veya mantar gibi) inatçı T hücre yanıtında meydana gelebilir. Burada kronik makrofaj aktivasyonuna sebep, hücre kaynaklı sitokinlerdir. Tüberküloz, infeksiyonun neden olduğu Granülomatöz hastalığın tipik örneğidir.

Granülomlar saptandığında tüberküloz daima sebep olarak dışlanmalıdır. Granülomlar parçalanması güç yabancı cisimlere karşı da oluşabilir (Örneğin dikiş materyali, batıcı cisimler) ve yabancı cisim granulomlan olarak adlandırılır. Granülüm oluşumu, yararlı bir savunma mekanizmasıdır. Bununla birlikte granülüm oluşumu, sıklıkla öldürülmeye ve parçalanmaya dirençli etken ajanı daima yok edemez. Tüberküloz gibi bazı hastalıklarda, Granülomatöz inflamas yon ve daha sonraki fibrozis, organ fonksiyon bozukluğuna dahi sebep olabilir.

Morfoloji

H&E ile boyanmış preparatlarda , granül omlardaki epiteloid hücreler, pembe, sınırları belirsiz granüller sitoplazmalıdır. Epiteloid makrofaj toplulukları, makrofajları aktive eden sitokinleri sekreter eden lenfositlerin oluşturduğu bir halka ile sarılır. Daha eski granül omlar fibroblastlar ve bağ dokusu ile çevrelenebilir. Granulomlarda sık olarak 40-50 um, çapta multinükleer dev hücreler bulunur. Bunlar 20 veya daha fazla makrofajın birleşmesi ile oluşan geniş sitoplâzmalı ve çok çekirdekli hücrelerdir. Bazı infeksiyöz organizmalarla (çogu tüberküloz basili) ilişkili granülomiarda hipoksi ve serbest radikal etki, sentral nekroza neden olur. Nekroz, granüler, peynir görünümündedir ve bu nedenle kazeöz nekroz adı verilir. Mikroskopta bu, hücresiz, amorf, granüler debri görünümündedir. Granülomların iyileşmesi, çok şiddetli olabilen fibrozisle olur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp