Gms'nin Hissedildiği Yerler Kas

Gms'nin Hissedildiği Yerler Kas : GMS ile ilgili esas doku, özgün miyozit (myositis / myo-kas) adında da yer aldığı gibi kas dokusudur. Bedende GMS’den etkilenebilecek tek kaslar boynun arkasındakiler, sırtın tamamındakiler ve kalçada bulunan, herkesçe postür kaslan (duruş kasları) olarak bilinenlerdir. Onlara bu ad verilir çünkü onlar sayesinde başın ve gövdenin doğru şekilde durması sağlanıp kolların etkin kullanımına yardımcı olunur.Postür kaslarında bulunan ve onlan kendilerinden beklendiği gibi sürekli harekete elverişli kılan “yavaş seğiren” kas liflerinin oranı uzuvlardaki kaslara kıyasla daha fazladır. Neden bu olsun olmasın, GMS’nin neden bu grup kaslarla sınırlı olduğunu bilemi-yoruz. Ancak rahatsızlığın en sık görüldüğü kasların genelde en önemli işleri yerine getiriyor olması bunu olası kılıyor.

Sözü edilen kaslar kalça kaslarıdır, anatomide gluteal kaslar olarak bilinirler. Bunların görevi gövdenin bacaklar üzerinde düz durmasını sağlamak, öne ya da sağa sola düşmesine engel olmaktır. İstatistiklere bakılırsa alt kalça kası GMS’nin en sıklıkla görüldüğü bölgedir.Hemen kalça üzerinde sıklıkla kalça kaslanyla eşzamanlı olarak rahatsızlığa dahil olan bel kasları yer alır. Kimi zaman gluteal kaslar ve bel kaslarının ayrı ayrı etkilendiği de olur. Kabaca GMS hastalarının üçte ikisinin ağrı merkezleri bu bölgelerdir.Rahatsızlığa dahil olma sıklığında ikinci sırayı ise boyun ve omuz kaslan alır. Ağrı genellikle boynun yanlarında ve omzun üzerinde, üst trapez kasında görülür.GMS omuzlar ve alt sırt arasmda başka herhangi bir bölgede de görülebilir ancak bu dimim yukanda belirtilen iki bölgedekin- den çok daha nadir ortaya çıkar.

Genel olarak hastanın şikâyeti; örneğin, sol kalça ya da sağ omuz gibi bu temel bölgelerde yoğunlaşacaktır fakat bedensel muayene ile üzerinde durulması gereken ve büyük önem taşıyan başka yönler de ortaya çıkacaktır. GMS’den yakman hastaların neredeyse tümünün sırtlanndaki üç bölgeye; yani, kalçanın her iki tarafının dış kısımları (kimi zaman kalçanın tamamı), bel bölgesindeki kaslar ve üst trapez (omuz) kaslarının her ikisine baskı (ya da elle muayene) uygulandığında buralarda hassasiyet olduğunu gözlemek mümkündür. Bu tutarlılık ağn sendromunun omurgadaki yapısal bir bozukluk ya da kas zayıflığı kaynaklı olmak yerine beyinde kök salmış olduğu savını desteklemesi açısından önem taşır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp