Glossofaringeal nevralti

Glossofaringeal nevralti :

GIossofaringeal nevralji (GN), glossofaringeal sinirin innerve ettiği alanda şok benzeri ağrılarla karakterizedir. Ağrı dağılımı dışında tüm bulgular trigeminal nevraljiye benzer.

Etyoloji: GN li hastaların büyük bir kısmında sinirin medulla oblangata dışında ve juguler foramende subaraknoid alana doğru ilerleyen bir arter tarafından basıya uğraması söz konusudur. Bu sendrom MS li hastalarda da görülebilir fakat seyrektir.
Semptom ve bulgular: GN, tonsiller fossa, dil kökü ve farinks bölgesinde şok benzeri ağrı ile karakterizedir. Bu ağrı kulak veya çene köşesine veya üst dış boyun bölgesine yansıyabilir. Tetik noktalar genellikle aynı bölgelerdir ve hastalar çiğneme, yutma, boğazını temizleme veya konuşma sırasında ağrının ortaya çıktığını bildirirler. Ağrı sıklıkla spontan olarak görülür, çiğneme veya yüze dokunma atağı provake etmez. GN trigeminal nevraljiden seyrek görülür. Görülme sıklığı trigeminal nevraljiye göre 1:100 dür.

Tanı: Ağrının doğası, hastanın tanımlaması ve atakların kronolojisi trigeminal nevralji ile aynıdır. GN bazen yanlışlıkla mandibuler bölgenin trigeminal nevraljisi olarak değerlendirilebilir. 9. kranial sinirin tutuluşu, faringeal yapılara tetik uyanların ağrıyı başlatması tanı koydurucudur. Tetik alanlara lokal anestetiklerle blok ile ağrı engellenebilir. Bu bazı hastalarda yararsızdır. Çünkü vagal sinir de duysal lifler içermektedir. Kalp hızı ve ~an basıncının regülasyonunda glossofaringeal sinirin rolü olduğundan, bazı glossofaringeal nevraljili olgularda kardiak aritmiler ve ağrı atakları sırasında asistoli olabilir. Sinir juguler foramende bloke edildiği zaman veya farirıksin topikal anestezisi ile ağrının kaybolması tanıyı kesinleştirir.

Tedavi: Farmakolojik tedavi TN ye benzer. Tıbbi tedavi yeterli olmazsa suboksipital kraniotomi ile glossofaringeal sinir eksplorasyonu gerekir. Eğer bası yapan bir kan daman bulunursa bu mobilize edilir ve bu durumda ağrı sinirde hiçbir forıksiyon kaybı olmadan geçer. Yapısal bir bozukluk saptanınazsa glossofaringeal sinir kesilir. Bazı olgularda aynı anda vagus sinirinin üst lifleri de kesilir. Çünkü ağrılı sendroma bunların da neden olma olasılığı vardır. Rizotomide başarılı olmazsa trigeminal sinirin dessendan traktusunun medial yüzü, farirıkste ağrı ve temperatür duyum kaybı olmayacak şekilde kesilebilir. Glossofaringeal neurolizis de tamamlanmış, ancak kardiovasküler ve laringeal komplikasyonlan nedeniyle geniş bir kullanım alanı bulmamıştır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp