Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Çene eklemi (temporomandibuler eklem) başta yemek yeme olmak üzere konuşma ve soluk-alıp verme gibi hayati fonksiyonların yerine getirilmesinde rol oynayan çok önemli bir eklemdirÇene eklemi sorunları 1900‘lerde “Costen Sendromu”, takip eden yıllarda “temporomandibuler myoartropati” gibi adlarla anılmıştır. Günümüzde ise bu hastalıklar için genel olarak “temporomandibuler disfonksiyon sendromu” terimi kullanılmaktadır

Bu hastalıklarda hangi uzman hekime ve nereye başvurulacağının bilinmemesi çene eklemi sorunu olan hastalar için büyük problemdirGerçekten çene eklemi problemleriyle tarih boyunca değişik branşlardan pek çok hekim ilgilenmiştir. Günümüzde çene eklemi sorunlarının tek bir branşın değil, farklı branşlardan hekimlerin ortaklaşa çalışmalarını gerektiren bir hastalık grubu olduğu kabul edilmektedir

Ne Yapıyoruz?

1- Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesinde hastalar;

Fizik tedavi uzmanları

Diş hekimleri

Plastik cerrahlar

Psikiyatristler tarafından birlikte değerlendirilmektedir.

2- Gerektiğinde diğer branş hekimleri ile de bağlantı kurulmaktadır.

3- Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi‘ne yönlendirilen hastalardan önce kendi şikayetlerini ayrıntılı olarak tanımlayabilecekleri bir form doldurmaları istenir.

4- Daha sonra hastaların sorumlu doktor tarafından ağız açıklıkları ölçülür, varsa eklem sesleri dinlenir ve el ile eklem ayrıntılı olarak muayene edilir.

5- Yapılan öykü alma ve muayene işleminin ardından hasta sorumlu fizik tedavi öğretim üyesinin gözetiminde, diş hekimi, plastik cerrahi ve psikiyatriden gelen hekimlerce ortaklaşa değerlendirilir.

6- Bu değerlendirme sonucunda hastalardan eğer gerekli ise röntgen, MR, EMG, ısırma gücü ölçümü vb. tetkikler istenir ve hastalığın tanısı konur.

7- Tanısı konan hastalara uygun olan tedavi seçilir ve uygulanır.

8- Bu tedaviler arasında;

Manuel tedaviler (manipulasyon, mobilizasyon, post-izometrik relaksasyon gibi)

İlaç tedavileri

Kuru iğneleme / Akapunktur

Lokal enjeksiyonlar

Eklem lavajı (eklem yıkama)

Eklem-içi enjeksiyonlar

Botulinum toksini enjeksiyonları

Özel çene egzersizleri

Çeneye yönelik fizik tedavi ve özel materyallerle eklem germe

Artrosentez

Splintler (çene içi plastik materyeller)

Gerekli diş tedavileri (diş hekimliğinde yapılır)

Psikiyatrik ilaç tedavileri ve psikoterapi (psikiyatride yapılır)

Cerrahi tedaviler (plastik cerrahide yapılır)

9- Tedavi programına alınan hastalar belirli aralıklarla kontrol muayenelerine çağrılarak takip edilirler.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp