Evrelendirmere Ayırma

Evrelendirmere Ayırma :

(PARTİN) TABLOSU

Partin tablosu, prostatın ameliyatla çıkarıldığı zaman, mikroskop altında incelendiğinde patologların neler bulabileceğini tahmin eden bir matematik modelidir." Patalojik Patolojik evre -kanserin büyüklüğü ve prostata kapladığı alan- dijital elle yapılan rektal muayene ve diğer çalışmalarla bulduğumuz klinik evreden farklı olabilir.

Partin tablosu; Gleason skoru, PSA ve T evresi (dijital elle yapılan rektal muayeneye bağlı) bulgularını kombine eder. Partin 1 kanserin prostat içinde kaldığını gösterir (bazen bu doğru olmayabilir); Partin 2 kanserin kapsül dışına çıktığını ama meni kesesine, lenf nodüllerine sıçramadığını gösterir; Partin 3 kanserin meni kesesine yayılmış olma olasılığını çok yüksek olduğunun habercisidir; ve Partin 4 kanserin lenf nodüllerine ve ilerisine metastaz yaptığını tarif eder tanımlar.

Teşhis Tanıteda birçok faktör rol oynandığı için, Partin tablosu bize tek bir testin verdiğinden daha fazla güvenilir bilgi sağlar. Görüntüleme incelemeleri, sistemik biyopsi bulguları, PSA'daki değişimler, bir önceki biyopsi sonuçları hep birlikte daha net, güvenilir bir tablo oluşturur. Partin tablosuyla ilgili bir olumsuzluk ise, birçok kanserin bu kategorilerden herhangin birine uymadığı durumlarında görülmesidir. Örneğin, kanserin prostatla sınırlı görünmesine rağmen, aslında lenf sitemine geçip, oradan lenf nodüllerine yerleşmiş olabilir. Böyle bir durumda, Partin tablosuyla uyuşmayan bir durum ortaya çıkabilir; uygulanan tedavi var olduğu düşünülen kanseri iyileştirmede yetersiz kalır.

Partin tablosu fazla genelleme yapmak anlamına gelebilir. Örneğin,PSA değerleri bölümünü ele aldığımızda, PSA'nın 10.1 olması, kanserin lenf nodüllerine sıçradığı durumla aynı riske sahiptir. Aslında böyle bir durumda PSA neredeyse 20 olmalıdır. Bu durum hafif sıklet güreşenle, karşısındakinin kilosunun fark yaratmadığı bir güreşe benzer bu durum. Aslında, PSA seviye düzeysi ne kadar yükselirse, kanserin prostattın prostattan çevre dokulara yayılmış olma riski o kadar artar.

Sonuç olarak, Partin tablosu hastalığın evresini ortak bir değerlendirmeyle tahmin eder. ECE'si (Extracapsular extension)u olan hastalar, meni kesesine yayılmanın olduğu düşünülen hastalarla (tipik bir ekstra copsular extensionECE durumu da olsa) farklı gruba konur. Dolayısıyla, bu sisteme göre extracapsular extensionkapsül dışına yayılımı olan hastaların taşıdığı risk durumu tam olarak değerlendirilemez.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp