erken doğum yapanlar

Doğumlarla Gelen Sakatlık ve Hastalıklar

Erken Doğum

"Erken doğum" genel bir tabir olup, aslında üç türlü erken doğum vardır: Düşük, immatüre ve prematüre doğum.

Düşük: Fetüs'ün 22 haftalık olmadan, bir hastalık veya rahim bozukluğu sebebiyle, dışarı çıkmasına diyoruz. Bilerek yanlış ilaç almak, ağırlık kaldırmak gibi kastı teşebbüsler neticesinde de bebekler rahimden dışarı atılabilir.

İmmatüre Doğum: Fetüs, 22-28. haftalar arasında iken doğum olayı gerçekleşirse buna immatüre doğum denir. Düşük ve immatüre bebekler yaşatılamaz.

Prematüre Doğum: Fetüs 28-36 haftalar arasında iken doğarsa, bu bebeğe "prematüre bebek" adı verilir. Doğum bir hasta hanede gerçekleşmiş ise bebek özel bakım ünitesinde yaşatılabilir. Evde doğan prematüre bebeklerin yaşatılması çok zordur. Bebeğin vücudu ile başı arasında orantısızlık vardır. Baş büyük, vücut cılızdır. Yağ kesecikleri hemen hemen yok gibidir. Vücut henüz tüylerle kaplıdır. El ve ayak tırnakları uzun; kulak kepçeleri çok yumuşaktır. Erkek bebeklerde, erbezleri henüz torbaya inmemiştir.

Erken doğan bebeklerin vücut ısı sistemleri henüz yeterli seviyede çalışamaz. Bu sebeple ilk yapılacak iş, onu üşümeye karşı koruyacak tedbirleri almaktır. Hastanelerin doğum servislerinde bu işi "kuvöz" adı verilen özet' çadırlar sağlar. Kuvözün içi değişmez bir ısı kaynağı ile beslenir. Ayrıca oksijen miktarı ile nemlilik oranı da ayarlanmıştır. Kuvöz, mikroplardan temizlenmiş olmanın yanı sıra, bebeğin rahatça hareket edebileceği genişliktedir

Erken doğan bebeğin bakımı, tedavisi, beslenmesi ve hastalıklara karşı korunması eğitim görmüş hemşirelerin işidir. Bebek tehlikeli dönemi atlattıktan sonra annesine teslim edilir. Nasıl hareket etmesi gerektiği ona anlatılır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp