erkeklerde ergenlık ne zaman biter

Cinsel ve saldırgan dürtülerin ergenlik döneminde kişiyi sıkıştırması ve bunların bastırılması sorunlar doğurur. Gencin davranışlarını değerlendirirken, bu çatışmalar ve çabalar içinde onun ruhsal durumu göz önüne alınmalıdır.

Bu dönemde anne babalar çocuklarını anlamakta güçlük çekebilir. Duygu ve düşüncelerin değişkenliği, genci anlamayı güçleştirir.Ergenlik, yalnızca çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olarak da görülmemelidir. Bu dönemde, önceki yıllarda çözülmeden kalan, cinsellik ve saldırganlıkla ilgili tüm çatışmalar yeniden canlanır. Bu yaştaki gençlerde geçmişe ilişkin iç çatışmalara ek olarak yeni çatışmaların ortaya çıkışıyla büyük ruhsal karışıklıklar görülebilir.

Bu iç çatışmalar yalnızca ergenliğin başlamasıyla değil, dış dünyanın yarattığı kaygıyla da şiddetlenir.Özetle gençlerin duygulan şiddetli ve değişken bir nitelik taşır. Ergenlik çağında insan, isteklerinin hemen karşılanmasını ister, engellere tahammülü yoktur, içinde bulunduğu gerçekleri yeterince değerlendiremez, özeleştiri yeteneği gelişmemiştir.Ergenlik ve yetişkinlik arasındaki farklar aşağıdaki noktalarda toplanabilir:1. Yetişkin, bilinçdışı dürtüleri bastırılmış ve ruhsal savunma düzenekleriyle denetim altına alınmış kişidir.

Ergende ise benlik henüz zayıftır; bilinçdışı dürtüler ile toplumsal kuralları temsil eden üstbenliğin baskılan arasında yeterli dengeyi sağlayamaz.2. Yetişkin insan, belli ölçütleri ve değer yargılan geliştirerek kendi "istekleri" ile "çevrenin etkileri" arasında birErgenlik, her iki cinste de hızlı büyümenin gerçekleştiği, cinsel organlann işlevsellik kazanıp cinsel özelliklerin belirginleştiği bir dönemdir.

Cinsel olgunlaşmanın tamamlanmasından sonra büyüme ve gelişme daha yavaş sürer. Hızlı bedensel değişim, cinsel dürtülerin güçlenmesi, benliğin henüz tam olgunlaşmamış ve toplumsal konumun kesinleşmemiş olması, aileye bağımlılığın sürmesi gibi nedenlerle ergenlik, sorunlarla dolu bir çağdır.

Anne babaya bağımlılıktan kurtulma, cinsel kimliğini kabullenme,toplumsal yerini araştırma ve bulma, bir mesleğe yönelme gibi çabaların gösterildiği bu 8-10 yıllık dönemde, kişi biyolojik, psikolojik ve toplumsal anlamda bir değişim yaşar.Ergenlik çağında, öncelikle hızlı büyüme ve cinsel dürtülerin baskısıyla güçlü duygusal coşkular ve düşünsel bocalamalar görülür. Aile dışındaki ilişkiler cinsel açıdan güven verici olmadığından ergenin mastürbasyon yapması, cinsel içerikli düşlerde yakınlarını görmesi, fantezilerinde aileden kişi-

■ iHIIWTOJCan sıkıntısı ve hüzün arasında belirgin bir biçimde gidip gelen duygular ergenin geçirmekte olduğu bu dönemin en tipik özelliklerindendir.uzlaşma sağlamıştır. Ergen ise bu ikisi arasındaki karşıtlığı çözememiştir; kendine uygun düşecek değer yargılarım araştırmaktadır.3. Yetişkin insan bir işte çalışma, meslek edinme ve anne babasından ayrı yaşama konusunda yeterliyken, ergen duygusal bakımdan ailesine bağlıdır.4. Yetişkin, cinsel dürtülerini ve anne babasından duygusal bakımdan bağımsızlaşarak, iç çatışmalarım çözebilmiştir. Oysa ergenlik çağındaki kişi, kendi cinsi ve karşı cins ile ilgili çatışmalarını çözme çabasındadır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp