Ependimom

Ependimomlar, memulla spinalisin santral kanalını da içeren ependim ile çevrili ventriküler sistemden kaynaklanırlar, Birinci ve ikinci dekatlarda, dördüncü ventriküle yakın gelişmeleri tipiktir ve bu yaş grubundaki beyin tümörlerinin %5%10'unu oluştururlar. Erişkinlerde, en sık yerleşim gösterdikleri alan memulla spinalistir; bu bölgedeki tümörler, özellikle nörofibromatozis tip2 zemininde gelişir (aşağıya bakınız). Ependimomlar genellikle ventriküllerin içinde büyüdükleri için, BOS'a yayılım sık görülen bir durumdur. Tamamen çıkarılmış supratentorial ve spinal ependimomaların klinik sağ kalımları, posteriyor fossa içinde bulunanlardan daha iyidir.

Morfoloji

Dördüncü ventrikülde, ependimomlar tipik olarak, soliç veya ventrikül tabanından uzanan papiller kitleler oluştururlar. Bu tümörler, düzenli, bol miktarda granüller kromatin içeren yuvarlakoval çekirdekli hücrelerden oluşmuştur. Çekirdekler arasında yoğunluğu değişen fibriler bir zemin mevcuttur. Tümör hücreleri, lümene doğru uzanan uzun, narin uzantıları ile embriyolojik ependi mal kanala benzeyen yuvarlak veya uzun yapılardan (rozetler, kanallar) oluşurlar (Şekil 2323B); damarların etraflarında, damar duvarına doğru yönelen ince ependi mal uzantılardan oluşan bir geçiş bölgesi oluşturan tümör hücrelerinin meydana getirdikleri peri vasküler psödorozet (yalancı rozet) oluşumları daha sık görülür. Anaplastik ependimomlar, hücre yoğunluğunda artış, yüksek mitoz oranları, nekrozlar ve daha az belirgin ependi mal farklılaşmalar gösterirler.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp