Doğalgaz Zehirlenmesi Belirtileri

Doğalgaz Zehirlenmesi Belirtileri : ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

- 1. aşamada, kişide hafif huzursuzluk, durgunluk ve uyuklama hissedilir. Biraz daha fazla karbonmonoksit gazı solunursa rehavet çöker ve uyuma isteği iyice artar.
- 2. aşamada, titreme, adale kasılması, diş gıcırdaması, çene titremesi olur ve vücut ısısı yükselir. Gözler donuklaşır.
- 3. aşamada, solunum ve kalp yavaşlar. Vücut ısısı düşer ve ölüm gerçekleşebilir.
- Karbonmonoksit sonucu ölümlerde dudak rujla boyanmış gibi kızarır. Yüz tebessüm eder bir hal alır. Deri kiraz kırmızısı renge dönüşür.

İŞTE ZEHİRLENME OLAYLARININ NEDENLERİ

- Doğal gaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi , bakımı yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması.
- Baca başlığı olmamasından dolayı rüzgarlı havalarda baca tepmesi olması ve yağmur suyunun baca içerisine girerek baca malzemesine zarar vermesi.
- Baca sensörünün olmaması veya yetkisiz kişiler tarafından iptal edilmesinden dolayı standartlarda belirtildiği görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılarak risk oluşturması .
- Abonelerin yakma tesisinin bakım, onarım ve bacanın temizlenmesini yönetmeliklerin gerektirdiği şartlar ve zamanda yaptırmaması.
- Bacalı ve açık yanmalı cihazların kullanıldığı mahale açılmış olan menfezlerin sonradan iptal edilmiş veya kapatılmış olması.
- Doğal gaz kullanan abonelerin tesisata yönelik ve izinsiz olarak tadilat işlemleri yaparak tesisatı uygunsuz hale getirmeleri.
- Baca yapımında kullanılan malzemelerin bacada meydana gelen yoğuşma suyunun baca malzemesine zarar vermesi .
- İnşaat aşamasında baca yapılırken baca iç bölmelerinin daraltılmasından dolayı baca çekişinin sağlanamaması.
- Baca çekişinin bozulması ve baca gazının dış atmosfere tahliye edilememesi sonucu bacada ve yakıcı cihaz davlumbazı etrafında yığıntıya neden olması.
- Abonelerin doğalgazlı yakıcı cihazlarının bakımını yaptırmamaları veya yetkisiz kişilere yaptırmaları.

BACA TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ


- Doğalgaz diğer yakıtlara göre bacalarda kirliliğe neden olmaz ama çeşitli dış etkenlerin (rüzgar, sarsıntı v.s.) yanı sıra, doğalgazdan önce kullanılan kömür ve odun gibi yakıtlar, bacalarda is ve kurum oluşturur. Gerekli bakım ve temizlik yapılmadan doğalgaz kullanılması durumunda, atık gazlar, bacada yoğuşma oluşturur.
- Bu yoğuşma baca içerisindeki kurum ve isleri yumuşatmakta, yumuşayan kurum ve isler ile birlikte baca içindeki harç parçaları da kabararak baca içine dökülmekte, dolayısıyla tıkanmalara yol açmakta.
- Oluşan bu tıkanıklıklar, bacanın çekişini kısmen ya da tamamen engelleyerek atık (karbonmonoksit) gazların geri tepmesine ve cihazların, boruların bulunduğu ortama yayılmasına yol açar.
- Hangi yakıtı kullanırsanız kullanın bacanızı yılda en az bir kez itfaiye ya da itfaiyenin yetkilendirdiği firmalara temizletin.

DOĞALGAZ KULLANICILARININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bacalar yılda en az bir kez, kış sezonu öncesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'na (Tel: 110) temizlettirilmeli.

- Bacalı cihaz almadan önce, bacalar, yetki almış kontrol denetim firmalarına test ettirilmeli ve olumlu rapor alınmalı. Yetkili firmaların listesini bağlı bulunduğunuz firmadan temin edebilirsiniz.

- Bacalı cihazlara, yetkili servis çağrılarak bakım yaptırılmalı.

- Cihaz bacalarına kesinlikle aspiratör bacası bağlatılmamalı.

- Cihazlara baca sensörü taktırılmalı, çalışır durumda olduğunu kontrol ettirilmeli.

- Cama takılan havalandırma (ventilasyon) kesinlikle kapatılmamalı.

- Cihazın bulunduğu yerin kapısı, çalışırken kapalı tutulmalı.

- Bacalara şapka taktırılmalı.

- Evde gaz kaçağı hissedildiğinde, paniğe kapılmadan ortam dışına çıkılmalı. 24 saat hizmet veren Alo 187 aranarak, ekip gelene kadar doğalgaz vanaları kapatılmalı, pencereler açık tutulmalı, eğer koku fazlaysa, yangına yol açmamak için elektrik sigortaları kapatılmalı ve ortamda telefon kullanılmamalı. Verilen adrese en kısa zamanda ulaşacak olan ekipler gerekli müdahalede bulunarak, sorunu seri şekilde çözeceklerdir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp