Damar Daralması Belirtileri

Damar Daralması Belirtileri

Damar Daralması Belirtileri Hakkında Genel Bilgiler

Damar daralması belirtileri;damar daralması belirtileri hakkında merak ettikleriniz ve daha fazlası için aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızı okuyabilirsiniz...Damar Hastalıkları
İç yüzeyde biriken maddelerden dolayı atardamar çapının küçülmesi sonucu ortaya çıkan damar sertliği, (arter yoskleroz) en sık görülen damar hastalığıdır. Büyük toplardamarlarda bulunan kapakların iyi çalışmadığı ve toplardamarın aşırı basınç altında kaldığı durumlarda varis oluşur. Hemoroit de bir çeşit varistir. Damar hastalıklarına iç kanamalar, damar daralmaları veya tıkanmalarına yol açan damar çatlamaları da eşlik ederse durum daha da karmaşıklaşır ve giderek dokuların kansız kalması söz konusudur. Bozukluk bazen cerrahi müdahale ile düzeltilebilir.

Kan damarları oksijenli kanı ve besinleri kalpten dokulara taşırlar. Damar hastalıkları kabaca genişleme veya yerel büyüme ve daralma olmak üzere iki gruba ayrılabilirler. Damar hastalıkları, kan dolaşımını doğrudan engelleyerek tromboz (kendiliğinden pıhtılaşma) veya kanama olasılıklarını arttırırlar.
Damar Genişlemesi
Damar genişlemesinin en sık görülen belirtisi deride oluşan kızarıklıktır. Bu çoğunlukla utanma sonucu deride meydana gelen geçici bir damar genişlemesidir (özellikle yüzdeki damarlarda görülenler) ve tamamıyla zararsızdır. Adetten kesilme sırasında kadınlarda görülen ateş basmaları da geçici damar genişlemelerinin bir sonucudur. Bir atardamarın kronik olarak genişlemesine anevrizma denir.

Doğuştan olabileceği gibi, örneğin damar sertliği gibi bir hastalığın komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilir. Bir anevrizmanın tehlikesi, damarın çatlayarak ciddi kanamalara yol açması olasılığıdır. Anevrizma yeterince erken tanınırsa, genişlemiş olan damar bir operasyonla değiştirilebilir.
Varis
Varisler, giderek artan basınç altında kalmaları sonucu genişlemiş olan toplardamarlardır. Karaciğer sirozu veya kapı toplardamarı (karaciğere kan götüren damar) trombozu gibi vakalarda karaciğer yoluyla atılması gereken kan atılamaz ve kan yemek borusu çevresindeki toplardamarlara yüklenir. Her an kanamaya yol açabilecek yemek borusu varisleri oluşur. Bununla birlikte en sık görülen varisler bacaklarda oluşanlardır. Çoğu kez belirli bir nedenleri olmayıp, doğumsal bir damar çeperi zayıflığından kaynaklanırlar. Uzun süre ayakta duranlarda varis oluşma olasılığı hayli yüksektir. Gebelik sırasında veya sonrasında ya da bacakta oluşan bir trombozun komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilirler. Toplardamar kapakları işleyemez hale gelirler. Kapakların işlevi kanın ters yönde akmasını önlemektir. Ağır varis vakalarında bacaklardaki kan akımı aksar ve bu durum bacak ülserleşmesine kadar ilerleyebilir (bacak ülseri).Ülserin iyileşmesi için gereken kan, bölgede kan dolaşımı aksadığından buraya ulaşamaz ve ülserin iyileşmesi çok güçtür. Hafif vakalarda varisler tehlike göstermezler ancak görünüşleri çirkindir ve ağrı verebilirler. Daha da önemlisi tromboz olasılığı vardır. Kan dolaşımına bir zarar vermemek koşulu ile varisli damarlar bir ameliyat ile alınabilirler veya bazı ilaçlar zerk edilerek büzülmeleri sağlanabilir. Basurlar (hemoroit) anüs çevresinde bir çıkıntı halinde oluşan yumuşak varislerdir.

Büzücü kasın (sfinkter) çevresindeki toplardamarların genişlemesi dışarıdan hissedilebilir (dış basurlar) ancak göden bağırsağın (rektumun) mukozasında oluşanlar dışarıdan belli olmazlar (iç basurlar). Basurlar oldukça ağrılı olurlar ve tromboz olasılığı da vardır. Zamanla mikrop kaparak enfeksiyona da yol açabilirler.
Damar Daralması
Küçük damarların daralması olağan hatta yararlı bir olgudur. Örneğin soğuk havalarda deride bulunan damarlar sıkışarak ısı kaybını önlerler.

Fazla bedensel güç harcandığı sırada, kaslara daha fazla kan gitmesini sağlamak amacıyla bağırsak damarları daralır. Ancak damarlarda doğuştan olan kronik daralmalar da vardır: Botalli kanalının (bebekte aort ile akciğer atardamarını birleştiren kanal) aort'a açıldığı yerde aort kavsinin daralması (aort koarktasyonu). Bununla birlikte tıkanma ve daralmaların çoğu ileri yaşlarda ortaya çıkar. Damar daralmalarını andıran birçok komplikasyonları olmasına karşın tromboz ve emboliler daralmadan çok, ani bir tıkanma sonucu oluşurlar (başka bir bölümde ele alınmıştır). Bu bölümde gerek geçici damar tıkanmaları ve gerekse damar çeperindeki değişikliklerden dolayı ortaya çıkan kademeli damar tıkanmalarından kaynaklanan damar hastalıkları konu edilmektedir. Bu tür hastalıkların tümünde hasta damarlar tarafından beslenen dokularda kansızlığa bağlı olarak ortaya çıkan iskemi belirtileri söz konusudur. Hafif vakalarda cilt mavimsi bir renk alır, soğur ve giderek uyuşma baş gösterir. Daha ağır vakalarda ağrı, hareket zorluğu ve hatta dokunun ölmesi (nekroz) olasıdır. Çoğu kez bu belirtiler, özellikle kalbin uzağında bulunan ve kanın ulaşması için uzun zaman gereken el ve ayak parmaklarında görülür. İskemi kalpte göğüs anjini olarak kendini gösterir. Hareket sonrası ortaya çıkan belirtilere topallama belirtileri denir. Bacak kan dolaşımında bozukluk olan hastalarda görülen bu topallama belirtilerini özelliği; geçici aralıklarla gelmesidir (claudicatio intermittens). Bir yürüyüş sırasında zaten yetersiz olan kan dolaşımının sağladığı oksijen tükenir ve hastayı durmak zorunda bırakan bir ağrı baş gösterir. Kısa bir dinlenmeden sonra ağrı kaybolur zira kan dolaşımı bu arada oksijen eksikliğini giderir. Bacakta olduğu gibi aynı belirtiler kollarda, bağırsaklarda ve kalpte de görülebilir.

Kalbi besleyen koroner damarlardaki bozukluklar ölümle sonuçlanabilir. Hastalıklı bölgede görülen ağrı krizlerine göğüs anjini, doku ölümü, kalp enfarktüsü denir. Beyin iskemisi ve körlük, felç ve baş dönmesinin eşlik ettiği ağır bir vakadır. İskemi uzun süreli olursa, beyin dokusu ölür ve bozukluklar kronikleşir.
Tedavi
Azalan bir dolaşımın klinik zararları kollateral (yan) kan damarları sayesinde iyileşebilir zira kollateral dolaşım dolambaçlı da olsa kansız kalan bölgeye kan taşır.

Bedeninin hastalığa karşı çeşitli savaşım yollan vardır, ancak her zaman iyileşme garantisi yoktur. Damar hastalıklarının gerçek nedenleri hakkında çok şey bilinmemektedir. Damar çeperini genişletmek için damar genişletici ilaçlar kullanılabilir. Sigara, soğuk ve hatta bazı ruhsal durumlar hastalığı ilerletebileceği için sakınılmalıdır.

Ağır vakalarda sempatektomi gerekebilir. Bu işlem damar çeperlerini kasılmasını sağlayan sempatik sinir ağının çıkarılmasıdır. Tedavi edilen damarın kan dolaşımını olabildiğince sürdürebilmesi için damar açık bırakılır. Cerrahi müdahale esas olarak büyük kan damarlarından birisi etkilendiğinde söz konusudur. Başlıca damar cerrahisi operasyonları damar transplantasyonu (ölmüş bir insanın veya bizzat hastanın başka bir toplardamarı kullanılabilir) ve yapay tüp takılmasıdır
Damar Sertliği
Damar sertliği (ârteryoskleroz) en önemlisi ateroskleroz olan birçok hastalığın genel adıdır. Damar sertliğinde damar çeperlerinin iç yüzünde yağlar (lipit) birikir. Giderek damar çeperinde oluşan bir yağ ve bağ dokusu (aterom) damarın daralmasına ve esnekliğini yitirmesine yol açar. Damar çeperi zayıflayarak bazen çatlamalara neden olan anevrizmaya neden olabilir. Ayrıca tromboz tehlikesi de söz konusudur. Gençlerde de görülmekle birlikte damar sertliği esas olarak yaşlılığın bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Adetten kesilmemiş kadınlarda daha ender görülür. Aslında damar sertliğine neden olan etkenler tam olarak bilinmemektedir. Ancak hastalığın ileri döneminde oluştuğu bilinen bir olgu, kanda bulunan yağların damar çeperine girerek orada birikinti yaptığıdır. Özellikle yağ yoğunluğunun doğal olarak fazla olduğu bölgelerde bu süreç yüksek tansiyonla daha da çabuklaşır. Bir başka teori de hastalığın ilk olarak trombositlerin damar çeperinde pıhtılaşması ile başladığını ve doymuş yağ asitlerinin de bu gelişim körüklediğini ileri sürer.

Fazla kilolar, yetersiz egzersiz ve yüksek yağ miktarı, damar sertliğine ortam hazırlayan etkenlerdir. Hayvansal yağlar içermeyen bir perhiz damar sertliğinin önlenmesinde yararlıdır. Hayvansal yağlarda çok miktarda doymuş yağ asidi bulunur ve bunlar kandaki kolesterol düzeyini yükseltirler.

Damar sertliği ve kandaki kolesterol düzeyi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bitkisel yağlar daha az doymuş yağ asidi içermekle birlikte kolesterol düzeyinin yükselmesine yol açmayan doymamış yağ asitlerinden zengindirler. Kandaki lipit düzeyini düşüren bazı ilaçlar vardır.
Diğer Hastalıklar
Burger hastalığı (tromboanjitis obliterans) damar sertliğine benzeyen bir hastalıktır. Daha ziyade erkeklerde görülür ve öncelikle bacakları etkiler. Sigara, hastalığın ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Soğuk havalarda kol ve bacaklarda geçici damar daralmaları olur ve el ve ayaklarda mayasıl baş gösterir. Bu hastalığa bazı insanların daha sık yakalanmasının nedeni henüz bilinmemektedir. Raynaud hastalığı da kan damarlarının geçici olarak daralmalarının sonucu ortaya çıkar. Kadınlarda daha sık olmak üzere, özellikle parmaklarda görülür. Esas nedeni damar çeperi kaslarının spazmıdır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp