Bph nin Tümünün Alınmadan Semptomların

Bph nin Tümünün Alınmadan Semptomların :

Giderilmesi İçin Uygulanacak Cerrahi Yöntemler

Transüretral Prostat İnsizyonu (Roıp)


30 gramın altında prostatı olan erkekler için TUIP daha iyi ve uygun bir alternatif olabilir. Genel ve spinal anestezi altında, cerrah özel bir kılavuzu üretraya doğru geçirir; idrar akışını sağlayan mesane boynunun yanındaki prostatta daha küçük kesikler için elektrik akımı ya da lazer enerjisi kullanılır.

Tipik olarak, TUIP, TURP' a göre daha az hastanede kalma gerektir. Bu yöntem bazen hastane ortamlarının dışında da uygulanır. Tedavi edilen bölge iyileşene kadar- bir, üç gün- kateter takılı kalır. Hastaların o/080'ninde üriner sernptomlarda iyileşme olur. Diğer taraftan TUIP, TURP'la karşılaştırıldığında idrar akışını arttırmada ve diğer BPH semptomların iyileştirmede daha az etkilidir. Ayrıca semptomların tekrarlaması ve yeni tedavilere gerektirmede ciddi risk taşır."

%1'inde kan nakli gereği ortaya çıkar. Retrograd ejakülasyon görülme sıklığı azalır; sadece %10. Hastaların %1'inde ereksiyon kaybı yaşanmıştır. Yaklaşık %1'inde idrar tutamama durumu kaydedilmiştir.

Transüretral Mikrodalga Termoterapisi (TUMT)

Prostat penise takılan bir kateterden geçirilen bir anten vasıtasıyla mikrodalga enerjisi verilip ısıtılır. Soğuk sıvı uygulaması bu işlem sırasında üretrayı korur. Bu uygulama hastane dışı ortamlarda da uygulanır ve sadece otuz dakika sürer. Prostatın büyümüş dokusu etkili bir şekilde yıkıma uğratılır. Tam etkisini ölü dokuların uzaklaşmasından sonra, yaklaşık 3-6 ay içinde gösterir."

Erkeklerin %50'sinin semptomlarında yaklaşık 3 yıl süren iyileşme gözlenmiştir. Uzun süreli etkileri şüphelidir. Bu yöntem prostatı 30 gramın altında olan erkeklerde daha etkilidir.

Doku tahrip edilmeyip sadece basitçe ısıtıldığı için TUMT retrograd ejakülasyona yol açmaz. Kanama ve diğer cerrahi komplikasyonlar en az düzeydedir. Semptomların tekrarlama ve yeni tedaviler gerektirme riski olduğundan dolayı bu uygulamanın seçiminde iyi düşünülmesi gerekir.

YAN ETKİLER VE KOMPLİKASYONLAR.

Uygulamadan sonraki iki haftaya kadar akut üriner tıkanıklık (tutulum) riski çok yüksektir (yaklaşık %70-80). Bu durum kateter uygulamasını gerektirir. Ölü dokular birikinti oluşturduğu için üretrayı tıkayabilir. Bazı hastaların idrarında kan görülür, bazı hastalarda idrar yolu enfeksiyonları, cinsel fonksiyon bozukluğu durumu ortaya çıkabilir. Nadir vakalarda, eğer işlem olması gerektiği gibi uygulanmadıysa, üretrada ya da peniste ciddi hasarlara yol açabilir.

Transurethral iğne Ablasyonu (TUNA)

Sistoskop aracılığıyla BPH nodüllerine yerleştirilen mikrodalga iğnelerinin ısıtılması yöntemidir. Lokal anestezi altında ya da sakinleştiriciler verilerek hem hastanelerde hem de doktor muayenehanelerinde uygulanabilir. Tedavi planlanırken iğne yerlerinin tam tespiti için transrektal ultrason gerekir. Isıtılan doku birkaç gün ya da hafta içinde yavaşça atılıp yok olur. Tam iyi leşme bir iki ay içinde gerçekleşir. Tekniğin çok yeni olmasından dolayı, iyileşmenin sürekliliği ya da uzun süreli etkileri konusunda yeterli veri bulunmamaktadır.

YAN ETKİLER VE KOMPLİKASYONLAR.

Operasyondan sonra üriner tıkanıklığı çok yaygın olduğu için hastalara foley kateter takılır ve taburcu edilir. Kateterin kaç gün kalacağı prostatın büyüklüğüne bağlıdır, Operasyon sonrası hemen görülen komplikasyonlar arasında ağrılı idrara çıkma da vardır. Bu ağrı çoğu zaman kronik prostatitten daha kötüdür. Bazı erkeklerde 24-36 saat idrada birlikte kan gelir. Bazılarında ise akut üriner tıkanıklık ve idrar yolu enfeksiyonları görülür.

Erkeklerin üçte birinde retrograd ejakülasyon oluşur. Küçük bir oran da ereksiyon sorunları ve -%1'den daha az oranında- idrar tutamama durumu oluşur.

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU)

HIFU prostat dokusunu kolayca yıkıma uğratır. Rektuma yerleştirilen ultra son dönüştürücüsü prostatın genişleyen dokusunu yaklaşık bir saniyede 80- 90 derece ısıtır. Bu uygulama yoğun sakinleştirici altında ya da genel anestezi altında uygulanmalıdır."

Erkeklerin yüzde ellisinde semptomatik iyileşme görülür. Fakat sonuç çok hafiftir ve ayrıca Uzun süreli değildir. Her yıl hastaların %10'u tekrar bir tedaviye ihtiyaç duyar. HIFU ekipmanı çok pahallıdır. Prosedür için hayli fazla bir donanıma ihtiyaç vardır. Diğer tedavilerle karşılaştırma çalışmaları henüz yapılmamıştır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp