Biraz Geçmişe Bakalım

Biraz Geçmişe Bakalım :

Kanımızca, «baş ağrısı» denince, sürekli olan baş ağrısı anlaşılmalıdır. Gerek genç, gerekse yaşlıları tedirgin eden ve günlük yaşamlarını sekteye uğratan baş ağrısının, günümüzde henüz çözümlenmemiş bir sorun olarak karşımıza çıkması, üzücüdür.

Yazının bulunuşundan bu yana, bu derdi konu alan binlerce yayın yapıldığı gibi yazının bulunuşundan önce de. Bu derdi baştan atmak için pek çok delinmiş kafataslarına rastlanmıştır. Bugünkü modern tıbbın öncüsü sayılan eski yapıtlarda. Sihre ve bitkilere dayanan iyileştirme yöntemleri hakkında geniş açıklamalar vardır.

Baş ağrısı gibi henüz çözümlenmemiş bir sorunu ele alırken. Temel yaklaşımlardan biride tarihsel bir değerlendirme yapmaktır. Yalnız bu değerlendirmeyi yaparken çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu eski uygulama ve vönternlerde, bugünkü tıbbın yararlanabileceği değerli ipuçlarına ve bulgulara rastlanabileceği gibi, yanlışlığı saptanmış öneriler dayar almaktadır.

Yeni bir görüş açısı kazanmak için yararcı olan bu yapıtların sakıncalı saplantılarından titizlikle kaçınmalıyız.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp