Bimalleolar Kırıklar

Bimalleolar kırıkların tedavisi ile ilgili farklı görüşler vardır. Bimalleolar kırıkların kapalı redüksiyonu mümkündür. Ancak alçı içinde ödem azalınca redüksiyon bozulur ve mediyal malleolde % 10 oranında kaynamama riski vardır. Bu nedenlerle açık redüksi-yon ve internal fiksasyon tercih edilmektedir. Bimalleolar kırıkların cerrahi tedavisinde distal tibiofibular ligamentin rekonstrüksiyonu yapılır.Kırık sonrası ilk 12 saatte veya 2 hafta kadar sonra cerrahi girişim yapmayı tercih eden araştırmacılar vardır. Bu görüşe göre cerrahi girişim ilk 12 saat içinde yapılamaz ise insizyonun kapatılması zorlaşır ve cilt grefti kullanmak gerekebilir.

Bu nedenle ödem geçene dek beklendikten sonra girişim yapılır. Klinik olarak tatminkar sonuçlar elde edilebilir. Fakat hastanın hastanede kalış süresi ve tedavinin maliyeti yükselir.Eğer fibuladaki kırık, distal tibiofibular eklem proksimalinde ise bu eklemin redüksiyonu ve transfiksiyonu gerekir. Transfiksi- yonda en çok lateral malleolden tibiaya yönlendirilen pinler veya vidalar kullanılır. Eğer vida kompresyon için yerleştirilir ise fibula- nın tibiaya yaklaşmasına engel olmak gerekir. Bunun için vida ayak dorsifleksiyona getirilerek sıkılır.Bimalleolar kırıklarda önce fibula redükte ve fikse edilir. Eğer fibulada uzun oblik bir kırık var ise kompresyon (lag) vidaları ile fiksasyon yeterlidir. Kısa transvers kırıklarda intramedüller pinler tercih edilir. Eğer kırık sindesmotik ligament proksimalinde ise semi- tübüler veya 1/3 tübüler kompresyon plakları tercih edilir.

Distale yakın kırıklarda gerim teli uygulanabilir. Mediyal malleol redükte edildikten sonra Kirschner telleri üzerinden uygulanan gerim teli ile veya fragman büyükise bir veya iki adet 4 mm spongioz vida üzerinde kullanılan gerim telleri ile fiksasyon yapılır.Ameliyat sonrası kısa bacak alçısı yapılır. Eğer fiksasyon rijit değil ise diz 45 derece fleksiyonda uzun bacak alçısı da tercih edilebilir. Rijit fiksasyonlarda üçüncü gün kısa bacak alçısına ayak bileği dorsumu hizasında hemivalv açılarak aktif egzersizlere başlanır.4-6. haftalarda alçı çıkartılarak egzersizlere devam edilir ve kısmi ağırlık vermeye izin verilir. Eğer sindesmotik transfiksiyon yapıldı ise 12. haftada bu fiksasyona son vermek için vidalar veya pinler çıkartılır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp