Astım Tedavisinde Nitrik Oksit

Astım Tedavisinde Nitrik Oksit :

Nitrik oksit (NO) astımlı hastalarda bronkodilatasyon yapmaktadır. Ancak NO'in astım patojenezinde ne kadar etkili olduğu tam bilinmemektedir. NO sentez inhibitörü N-monometil-l-arjinin (LNMMA)'in bradikinin'e bağlı bronkokonstriksiyonuna etkisi Ricciardolo tarafından araştırılmıştır. Çift-kör plasebo-kontrollü çalışmada 10 adet hafif astımlı hastaya bradikinin inhalasyonu öncesi LNMMA veya % 0,9 saline inhalasyonu verilmiş ve solunum fonksiyon testlerine bakılmıştır. Bir hafta sonra da aynı kişilerde çalışma bradikinin yerine metakolin ile tekrarlanmıştır. Plasebo ile 138,0 nmol bradikinin ile saptanan ekspiratuar azalma LNMMA sonrası 11,2 nmol (p<0.01) olarak bulunmuştur. Ekspiratuar akım'da belirgin azalma yapan metakolin dozu ise L-NMMA öncesi 0.93 mg/ml iken L-NMMA sonrası 0.38 mg/ml olmuştur. Bu inhibisyon çalışmalarından NO'in astımda bronkokonstriksiyondan koruyucu etkisi olduğu izlenimi alınmıştır.

Halkımız arasında birçok rahatsızlığa deva olduğu sanılan sarımsak yeme alışkanlığı çok ciddiye alınmazdı. Ancak, Londra'da yayınlanan bir makalede sarımsağın (Allium sativum) NO sentesini artırdığını keşfetmesi hem sarımsak, hem de NO'e olan ilgiyi artırmıştır. Önceleri bronşial inflamatuar hastalıklarda etkisini bildiğimiz NO'in akut veya kronik inflamasyonla seyreden ensetalit, siroz, glomerulonefrit, osteoartrit gibi hastalıkların patojenezinde de rol aldığı gösterilmiştir.

Ricciardolo bu çalışmasında NO supresyonunun astım patojenezinde rol oynayabileceğini göstermektedir. Ancak NO inhibisyonunun hem bradikinin hem de metakoline bağlı bronkokonstriksiyon cevabı bloke edebilmesi primer patolojinin bu olmadığı izlenimini ortaya çıkarmaktadır. Araştırmada primer bronşial tonus değerlerinin etkilenmemiş olması ise, NO'in daha çok spesifik veya non-spesifik inflamasyon ile seyreden bronkokonstriksiyonlarda koruyucu etkisi olabileceğini düşündürmektedir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp