Astım Oluşumunu Etkileyen Etmenler

Astım Oluşumunu Etkileyen Etmenler :

Astım pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir hastalık olup, gelişiminde genetik, immünolojik ve çevresel etmenler büyük önem taşımaktadır. Hava kirliliği ve ortamdaki sigara dumanının fazlalığı, alerjenlere maruz kalma ve beslenme, çevresel etmenlerin en önemlilerindendir.

Astımın oluşumunu ve şiddetini etkileyen genetik ve çevresel etmenler şu şekilde sıralanabilir:
• Hava kirliliği
• Sigara içimi
• Coğrafik yerleşim, mevsim ve yükseklik
• Alerjenler
• Enfeksiyonlar
• Mesleksel faktörler
• Besin ve besin katkı maddesi alerjileri
• İlaçlar
• Psikolojik faktörler
• Hormonal faktörler, menstürel siklus ve gebelik
• Derin soluk alma ve soğuk hava
• Gastroözefajiyal reflü
• Noktürnal ataklar
• Egzersiz

• Genetik Etmenler: Genetik faktörlerin astım oluşumunu etkilediği düşünülmektedir. Çift yumurta ikizleriyle kıyaslandığında astım tek yumurta ikizlerinde daha yüksek oranda görülmektedir.

• Yaş, Cinsiyet ve Irk: Çocukluk çağında görülen astım için en önemli risk faktörlerinden biri erkek cinsiyetine sahip olmaktır. Bununla birlikte yaş da diğer bir risk etmenidir. Özellikle de 10 yaşın altındaki erkeklerde astım çok daha fazla görülmektedir. Kadın bireylerde 44-46 yaşları arasında artış gözlenmektedir. Astım görülme sıklığının siyah ırkta beyaz ırktan daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

• Aile Yapısı: Ailenin yapısı veya doğum sırası astım riskini etkileyebilmektedir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp