Anestezia doloroza

Anestezia doloroza :

Anestezi doloroza, trigeminal sinir veya dallarına yapılan nörolitik bloklar sonucu gelişen bir tedavi komplikasyonudur. Spinal rizotomiden sonra da benzer ağrı sendromu görülebilir. Fakat trigeminal dağılırnda daha sıktır. Bu terim anestezik bölgede ağrı bulunduğunu belirtmektedir. Atipik fasial ağrı için yapılan cerrahi girişimler sonrası daha sık görülür. Fakat trigeminal nevralji veya travmatik sinir yaralanması sonrası uygulanan nörolitik bloklarla da olabilir. Seyrek olarak yüz kanserlerinin ağrısı için uygulanan ablatif lezyonlar sonrası da görülür. Hasta ağrılı uyuşukluktan yakınır. Ağrı yanıcı, zonklayıcı veya acı şeklinde olabilir, ağrı tetiklenmez ve devamlıdır. Etkili farmakolojik veya ablatif tedavisi yoktur. Talamus ve internal kapsül bölgesinde derin beyin stimulasyonu anestezi doloroza tedavisindeki tek etkili yöntemdir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp