Anaplastik Karsinom

Tiroidin anaplastik karsinomlan, insanda görülen en agresiv tümörlerden biri olup ayrı mortalite oranına sahiptir. Anaplastik karsinom olgudan, diğer bütün tiroid kanserlerine göre daha ileri yaşta (ortalama 65 yaş) ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık yansında multinodüler guatr, %20' sinde ise iyi farklılaşrruş kanser öyküsü vardır. Diğer bir %20 ile %30'luk bölümünde birlikte sıklıkla papiller tipte iyi diferansiye bir karsinom görülür. Bu bulgular, anaplastik karsinornun p53 tümör baskılayıcı genin kaybı gibi bir veya daha çok genetik değişikliğin sonucunda, daha iyi farklılaşrruş bir tümörün "dediferansiyasyonu" ile geliştiğini öne süren görüşlere yol açmıştır.

Morfoloji

Anaplastik karsinomlar genellikle, tiroid kapsülü dışına Çıkarak komşu boyun organları içine yayılarak hızla büyüyen kocaman bir kitle şeklinde ortaya çıkar. Mikroskopik olarak bu tümörler birkaç histolojik gelişme tarzından birini seçen ileri derecede anaplastik hücrelerden oluşmaktadır: (1) Büyük pleomorfik dev hücreler. (2) Sarkoma töz görünümde iğsi hücreler. (3) Karışık iğsi ve dev hücreli lezyonlar, (4) Diğer organlardaki küçük hücreli karsinomlardakine benzer şekilde küçük hücreler. Tiroidin gerçek küçük hücreli karsinomu bulunmadığı düşünülmektedir. Bu "anaplastik küçük hücreli" kanserlerin önemli bir kısmının sonuçta medüzler karsinom veya malign lenfoma olduğu gösterilmiştir. Bazı tümörlerde papiller veya folliküller farklılaşma odakları bulunması, bu tümörlerin daha iyi farklılaşmış bir kanserden geliştiğini gösterir.

Klinik Özellikler

Anaplastik karsinornlar tedaviye karşın hızla büyürler. Uzak metastazlar yaygın olmakla birlikte ölüm, olguların çoğunda bir yıldan kısa bir zamanda tümörün bölgesel agresiv büyümesi sonucu boyundaki yaşamsal yapıları sıkıştırmasıyla gerçekleşir

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp