Alerjik Tepkiler Nedenleri

Alerjik Tepkiler Nedenleri : Genellikle akut ürtikerin tedavi edilmesi gerekir. Ürtikerin akut biçimlerine, vücudun, daha önce karşılaştığı yabancı bir uyarana karşı immünglobülin E (IgE) tipi antikor üretmesi yol açar. Antikorların, başka bir deyişle immünglo- bülinlerin alerji oluşumunda etken tipi IgE, halen tam olarak açıklanamayan bir mekanizmayla mast hücreleri denen bazı özel hücrelerin duvarındaki alıcılara bağlanarak, bu hücrelerden histamin denen maddenin salgılanmasına neden olur. Histamin dış ortama çıkmca başka birtakım maddelerin salgılanmasına ve bir kimyasal tepkime zincirinin başlamasına yol açar.

Ürtiker bu tepkimelerin bir sonucudur.Örümcek sokması bazı durumlarda ürtiker oluşumuna yol açabilir.Anafîlaksi ve serum hastalığı, benzer bağışıklık mekanizmalarıyla ortaya çıktığından ürtikerle bağlantılıdır. Ana- filaksi, deri dışında solunum, dolaşım ve sindirim sistemlerine ilişkin belirtiler de verebilen, bazen ölümle sonuçlanabilecek ölçüde ağır bir durumdur. Anjiyonörotik ödemin belirtileri ise ür- tikere benzer. Bu hastalıkta dil, dudak ve gözkapağı gibi yumuşak dokularda ödem oluşur. Bronş ağacında gelişen ödem, göğüs kafesinde baskı duyulmasına ve solunum yetmezliğine yol açar.Solunum yetmezliği kanın yeterince oksijen alamamasına bağlı olarak morarma (siyanoz) ya da oksijen yetersizliğinden boğulma (asfiksi) gibi sonuçlar doğurabilir.

Düşük tansiyon hemen hemen bütün anafîlaksi olgularında görülürken, sindirim sistemine ilişkin belirtiler her zaman ortaya çıkmayabilir.Serum hastalığı anafilaksiden farklı olarak hemen değil, vücuda antijenin alınmasından 7-14 gün sonra ortaya çıkar ve hastalığa özgü ateş, ürtiker, eklem ağrıları ve lenf bezleri şişmesi gibi belirtiler yavaş yavaş yerleşir.Akut ürtikerin vücuda yabancı bir etkenin (antijen) girmesi sonucu oluştuğu kanıtlanmışsa da, kronik ürtikerin her zaman yabancı bir maddeye tepki olarak ortaya çıktığı kesin biçimde gösterilememiştir.Sorumlu antijenin ortaya çıkarılması amacıyla aşağıda sıralanan etkenleri göz önünde tutmak ve bunları denemek gerekir:İlaçlar - Ürtikere yol açan ilaçların başlıcalan penisilin ve peynir mayalarının kullanıldığı ilaçlardır.

Ayrıca aspirin ve başka ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici ilaçlar, çeşitli grip ilaçlan, radyolojik incelemede kullanılan kontrast maddeler, konserve sanayisinde kullanılan maddeler, çeşitli gıda ve ilaç boyalan ürtiker nedeni olabilir. Alerjiyi ortaya çıkarmak için kullanılan deri testleri ender de olsa anafilaksiye, pomat ve krem gibi yerel olarak kullanılan bazı ilaçlann ağır alerjik tepkilere yol açabileceği unutulmamalıdır.Gıda maddeleri - Balık, yumurta, çikolata, fındık, fıstık, çilek, süt ve süt ürünleri, turunçgiller, domates, buğday ürünleri, tavuk, sarımsak ve daha birçok gıda maddesi ürtiker nedeni olabilir.Gıda maddeleri genellikle hafif belirtilere yol açan ve tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşen ürtiker tepkisine yol açar.

Deride görülecek belirtilerin yanı sıra bulantı ve kusma gibi sindirim sistemine ilişkin belirtilere, ayrıca baş ağrısına sıkça rastlanır. Gıdalara bağlı olarak gelişen ürtiker ender durumlarda hızla gelişir. Sindirim sürecine bağlı olarak alerjik tepki gıda alındıktan bir süre sonra ortaya çıkar.Günümüzde gıda sanayisi çok gelişmiş, katkı maddesi içermeyen bir yiyeceğin bulunması neredeyse olanaksız- laşmıştır.

Renklendiriciler, benzoik asit, azotlu birçok katkı maddesi yüzünden gıda alerjileri gün geçtikçe artış göstermektedir.Böcekler - Balansı, yabanansı ve başka böceklerin sokma ya da ısırmasına bağlı olarak ürtiker ortaya çıkabilir. Böcek sokması sonucu gelişen tepkinin, doğrudan böceğin zehrinden ötürü mü,yoksa bu zehrin alerjen madde işlevi görmesi sonucu mu geliştiği ayırt edilmelidir. Böcek sokmasının ardından sokulan deri bölgesinde ani şişme, kızarıklık ve yanma başlar. Bu belirtiler genellikle birkaç saatte kaybolur. Ender durumlarda doğrudan böcek zehrine bağlı tepki, sokmayı izleyen birkaç saat ya da birkaç gün sonra şişliğin genişlemesi, ağrınan artması ve bazen içi sıvı dolu keseciklerin oluşmasıyla kendini belli eder. Yabananları mikrop taşıyabildiklerinden bu tepkilere ek olarak çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir. Ürtiker genellikle sokmadan birkaç dakika sonra gelişir. Ama bazen böcek sokmasıyla bir bağlantısı olmadığı sanılacak ölçüde gecikebilir. Genellikle uçucu böceklere bağlı olarak gelişen bu tür ürtikerler, başka böceklerin ve örümceklerin sokması sonucu da oluşabilir

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp