Akut Böbreküstü Bezi Kabuk Bölgesi Yetmezliği Nedir

Akut Böbreküstü Bezi Kabuk Bölgesi Yetmezliği : Akut hipokortikoadrenalizm adıyla da bilinen bu çok şiddetli hastalık neyse ki çok ender görülür. Ağır enfeksiyon has­ talıkları sırasında böbreküstü bezini bes­ leyen bir damarın çatlaması sonucunda gelişebilir. Neredeyse yalnızca çocuk­ larda ve yaşlılarda görülen bu biçime Waterhouse-Friederichsen sendromu adı verilir. Bir başka olasılık kronik böbreküstü bezi kabuk bölgesi yetmezli­ ği sırasında duyulan aşın hormon gerek­ sinimiyle sıra dışı olarak hastalığın akut biçime dönüşmesidir. Hastalığın bunla- n n hepsinden yeni bir nedeni ise tedavi amacıyla kullanılan kortizonun birden kesilmesidir.

Kortizon tedavisi sırasında kanda yeterli miktarda kortizon bulun­ duğu için hipofiz bezi böbreküstü bezle­ rini uyarmaz. Böylece böbreküstü bez­ leri geçici bir "dinlenme" evresine girer ve dinlenme durumundan çıkıp normal işleyişe dönmeleri için belli bir süre ge­ rekir. Dışarıdan verilen kortizon birden kesilince böbreküstü bezleri vücudun kortizon gereksinimini karşılayamaz ve akut böbreküstü bezi kabuk bölgesi yet­ mezliği gelişir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp