Yeni Tevbe Etmiş Olan Kımselerin Duaları

Yeni Tevbe Etmiş Olan Kımselerin Duaları

Hata ve isyanlarından dolayı günahlarına tevbe ve istiğfar ettikten sonra akabinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve müreberdir.

Zira o anda günahlardan arınmış, temizlenmiş bir vaziyette olur.

Binaenaleyh tevbe ve istiğfar edenlerin duaları kabulolunacağı daha yukarıda duanın adab ve faziletibölümünde zikredilmiştir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp