Regaib Kandili Gecesi Namazı

Regaib Kandili Gecesi Namazı

Regaib Kandili gecesinde oniki rekat nafile namazı kılınır. Yani Allah rızası için bu on iki rekat namazı kılmak çok sevabdır. Bu namazı hacet namazı olarak akşam ile yatsı arası da kılabilir. Gecenin ilk üçde birinde de kılabilir Yani bu gecede ne vakit zaman bulursa kılar.

Bu oniki rekat namaz ikişer rekat kılınır. Yani iki rekatta bir selam verilir. Şöyle niyyet edilir:

"Niyyet ettim Allah rısazı için bu Regôib gecesinde kılacağım nafile namazına " denir.

1. nci rek'atta bir kere Fatiha (elham) Suresi okunup amin denir. Ve üç kere Kadir Süresi:

"İnnô enzelnôhü fi leyletül- kadr. Vernf edrake maleyletül-kadr. Leyletül-kadri hayrum min elfi şehr.

Tenez zelül-rnelaiketü verruhu fiyyha bi-izni Rabbihim min külli emr. Hiye hatta matleil-Iecr." okunur.

Ruku' ve secdeler yapılıp ikinci r ek'ata kalkılır.

2.nci rek'atta bir kere "Fatiha (elharn) süresi" okunup amin denir. Ve on iki kerre "İhlas Süresi:

"Kul hüvallahü ahad. Allahusamed. Lem yelid velem yüled. Velem yekül-IehCı küfüven ehad." okunur.

Rukular, secdeler yapılıp ettehiyyat, Allahümme salllller okunup, selam verip namaz bittikten sonra

kerre veya (vakti varsa ve ibadetini uza lmak isli yorsa, ibadetten zevk ve neşe alıyor, huzur duyuyorsa 70 kerre; Salevat-ı Ummiyyi)

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin

Nebiyyil-ümmıyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellirn." okur.

Salevat-r şerife bittikten sonra secdeye kapanıp secde halinde 70 kerre şu tesbih

"Subbühun, kuddhusun, rabbüna ve Rabbulmelaiketi ver-Ruh." okunur.

Ve secdeden "Allahü Ekber" diyerek doğrulup oturulur. İki secde arasında oturulurken şi istiğfar:

"Rabbiğfir verham, ve tecavez amma talemu inneke entel-e,'azzül-ekrem." 70 kerre okunur. Bu dua bitince tekrar ikinci secdeye kapanır.

2. and secdede yine 70 kere:

"Sübbuhun, kuddusun, Rabbüna ve rabbulmelaiketi ver-Rüh." okunur.

Böylece on iki rek'at namazı ve Salevar-i Şerifeyi, tesbihi (Cenab-ı Hakkı rıoksan sıfatlardan tenzih etmek dernektir.) Ve istiğfarı (Cenab-ı i fak'tan günahlarının bağışlanmasını dilemek demektir) bitirmiş, tüm Allah'a karşı olan kulluk vazifesini tamamlamış olur.

Şimdi artık ellerini kaldırıp Cenab-ı Hakkın dergagına el açıp dua ve niyazda buiunulacaktır.

Ne gibi istekleri, dilekleri varsa, onları vermeni yalvaracak. Ne gibi dertler ve kederleri sıkıntı ve

üzüntüleri varsa onların gitmesi yok olup silinmesi için dua edecektir.

Bir müslüman kul, aklına ne gelebilirse (hayır ve iyi olmak şartıyla) Allah'tan isteyebilir. Peygamberlerin dualarında bu örnekleri bulabiliriz. Her peygamber kendisine göre dua ve istekte bulunmuştur.

Onun için bu mubarek gecede Allah'tan bol bol istek ve dilekte bulunabiliriz.

Bu namazı kılana olan mükafat

Resulullah'ın müjdesi şöyledir:

"Bu Regaib gecesi namazını kılan müslümanın, denizlerin köpükleri, kum taneleri, yağmur damlaları ve ağaçların yaprakları kadar çok günahı olsa, dağlar kadar da ağır olsa, Cenab-ı Hak, bağışlayacaktır."

"Kabre girdikleri ilk gecede bu namazların sevabları, gelecek kabir sıkıntı ve dehşetinde kurtaracak."

"Kabirde yapayalnız ıpıssız kaldıkları bir anda bu namazlar kabirde onlara yoldaş ve arkadaş olacaktır.

"Arafat meydanında, malışer gününde bu namazların, sahibIerine şefaat edecekleri, müjdelenmektedi " ır. Bu geceye RAGAİB isminin verilmesi: Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabının çokluğundan dolayıdır.

Bu gecede dualar kabul olur. Bu gecede Resulullah çok lutuflara nail olmuştur. Bu lutuflara şükür için bu oniki rekat Regaib namazını kılmıştır. Bu geceye

Ragaib ismini melekler vermiştir. Ragaib, Regibenin çoğuludur. Regibe, nibet edilen, elde edilmesi çok çok istenilen şey demektir. Bu gecede verilen sevablar bundan dolayıdır.

Regaib gecesi, Hz. Amine validemizin Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (Aleyhisselamle hamile kaldığı gece olduğu rivayet edilmektedir.' Bu gecenin faziletleri bu mubarek hadiselere dayanır

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp