Recep Ayında Oruç

RECEP AYINDA ORUÇ

Bir defasında, Peygamber efendimiz, Receb ayında tutulacak oruçların faziletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan, yaşı ve pir-i fani bir zat ayağa kalkıp:

-Ya Resülallahl Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem, dediğinde; Peygamber efendimiz:

- Sen Receb ayının birinci, on beşinci, sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerifin ilk Cuma gecesinden gafıl olma ki, melekler o geceye Regaib gecesi demişlerdir. Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka'be-i muazzama etrafında toplanırlar. Allahü teala onlara hitabe

"Ey meleklerim! Dilediğinizi benden isteyiniz." buyurur. Onlar:

"Ya Rabbi! İstediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir." deyip, isteklerini arzederler. Allahü Teala:

"Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim." buyurur.


Yine Peygamber efendimiz buyurdu ki:

"Receb ayında bir gün, bir gece vardır ki, bir kimse o gün oruç tutsa, gecesinde namaz kılsa, ibadete devam eylese, bir senenin bütün günlerini oruç tutmuş, bütün gecelerini ibadetle geçirmiş sevabı verilir. O gün Receb'in yirmi yedinci günüdür."

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp