Recep Ayı Duaları

Recep Ayı Duaları :


MÜBAREK "ÜÇ AYLAR"DUALARI
Bismillahlrrahmanirrahim Allahümme bâriklenâ fi Recebe ve Şaban ve billiğ-nâ Ramazan vahtimlenâ bil iman ve yessirlenâ bil Kuran.

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

10 gün sübhanallahil Hayyil Kayyum 10 gün Sübhanallahil Ehadis Samed 10 gün Sübhanallahil Gafurur Rahim.

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI
10 gün yâ Lâtif Celle Şânühu 10 gün yâ Rezzâk Celle şânühu 10 gün yâ Aziz Celle Şânühu

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI
10 gün yâ Erhamerrâhimin 10 gün yâ Gaffârezzünub 10 gün ya Affi karrim ikâb
NOT: Günde en az yüz defa okunmalıdır.

Evvelki günü iki rekât namaz kıla, surei Fatiha'dan sonra ne okursa okusun, namazdan fariğ olacak yüz on bir kere salavatı şerife getüre, bin altı yüz altmış Ya Allah diye, ondan sonra her gün bin yüz kere Lâilâhe illallah diye, yüz kere de Muhammedün Resulullah diye. Rama¬zan ayının âhirine değin doksan bin kelime-i tevhid ide, ol kişi kabre girecek münker ve nekir suale gelecek, ol meyyitin çevresi Timur hisar olur. Hak Teala Hazretlerinden nida gelir ki, ya münker ve nekir dönün geriye siz benim o kuluma sual edemezsiniz, zira o benim, ölümlü dünyada kelime-i tevhidi okudu, kıyamete kadar rahat ol. Allahümmerzukna bihakkı seyyidil mürselin.

BERAT GECESİ DUASI

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme in künte ketebte ismi şâkiyyen fi divâ-nil eşkiyâi femhuhü vektübni fi divanissüadâi ve in künte ketebte ismi saîden fi divanissüada' fesbithü feinneke külte fi kitâbilkelkerim. Yemhullâhü mâ yeşâ ve yüsbitü ve indehu ümmülkitâb.yatsı arası kılınır. Sureler: Her rekâtta bir fatiha ile 12 ihlas okunacak ve 70 teşbih.Sübhanel Melikil kuddus rabbül melâiketi verruh. 27 defa salavati şerife, sâhibülmi'rac vesellimu tesliman kesiren kesira. Allahümme bârik lena fi recebe ve şaban ve belliğna ramazan ve yesirlenâ bil-imân vahtimlenâ bil-Kur'an.Şaban'ın 10 günü yâ aziz, ikinci 10 günde yâ rezzâk, son 10 günde yâ latif.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp