Oruç

Oruç :

Sevgili arkadaşlar!
Oruç, tanyeri ağarmaya başladığından, akşam güneş batıncaya kadar, yemekten, içmekten, cinsi yakınlıktan kendimizi korumaktır. Oruç, İslam dininin beş temelinden üçüncüsüdür. Bedenen yapılan bir ibadettir. Oruç, Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretinin ikinci yılında farz kılınmıştır. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş bütün Müslümanlara farzdır. Bizler de Allah'ımızın bu emrine uyarak oruç tutarız. İslam'ın bütün emirlerinde olduğu gibi oruçta da bizim için sayısız menfaatler vardır. Oruç tutmakla nefsimizin şiddetli arzularının saldırılarına karşı korunmuş oluruz. Oruç, bizleri kötülüklerden, fenalıklardan korur, bir nevi melekleştirir. Ruhen olgunlaştırır. İrade gücümüzü kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifelerinde: "Her şey için bir zekat vardır. Cesedin zekat da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır" buyurmuşlardır. Oruç tutan bir mü'min, açlığın ne demek olduğunu bizzat kendi nefsinde tadar; cemiyette aç olanların, yoksulların ızdırabını duyar. Böylece fakirlerin yardımına koşar.
Sevgili arkadaşlar! Orucun farzı üçtür:
1- Niyet etmek,
2- Niyetin evvel ve son vaktini bilmek.
3- İmsak vaktinden akşama kadar orucu bozan şeylerden sakınmak.
Ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklara oruç farz değildir. Fakat tutarsa sevabını alır. Şer'an özürlü olan kadınlar oruç tutmazlar. Hastalar, yolcular da oruç tutmayabilirler. Ancak tutmadıkları günleri sonra kaza ederler. Yemek, içmek, cinsel münasebette bulunmak orucu bozar. Orucu bilerek bozmak günahtır. Oruca niyet ettikten sonra hastalanan kimse orucunu bozabilir. Fakat hastalığı geçtikten sonra kaza eder. Özürsüz orucu bozan kimse, bozduğu orucu kaza eder. Bir de ceza olarak ara vermeden altmış gün oruç tutar. Buna keffaret orucu denir.

Oruç Tutmanın Haram Olduğu Vakitler
Sevgili arkadaşlar!
Bazı vakitler vardır ki bu vakitlerde oruç tutmak haramdır:
1- Ramazan Bayramı'nın 1. Günü.
2- Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3, 4. günleri.

Orucu Bozmayan Şeyler
Sevgili arkadaşlar! Oruçlu insan, unutarak bir şey yerse veya içerse, orucu bozulmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığında hemen bırakması gerekir. Şayet yemeğe devam ederse, orucu bozulur. Yıkanmak, denize girmek orucu bozmaz. Ancak ağız, burun ve kulaklarımızdan içeriye su kaçırmamaya dikkat etmeliyiz. Bu yollarla su kaçarsa orucumuz bozulur.

Fitre
Sevgili arkadaşlar!
Ramazan ayının sonlarına doğru Ramazan Bayramı'ndan ince, hali vakti yerinde olanlar, Müslüman fakirlere sadaka verirler. Bunun miktarını her sene müftülükler ilan ederler. İşte bu sadakaya "Sadaka-i Fıtır" denir. İslam dininin sosyal hayata verdiği ehemmiyetin bir örneği de "Sadaka-i Fıtır"dır.

Zekat
Sevgili arkadaşlar!
Dinimizin beş temel esasından dördüncüsü de "Zekat"tır. Peygamberimiz (s.a.v.)'in Medine'ye hicretinin ikinci yılında farz kılınmıştır.

Zekat; akıllı ve büluğ çağına gelmiş zengin olan her Müslümana farzdır. Yani, borcu olmayan bir senelik geçineceği ihtiyacından fazla 80 gr. altın veya 600 gr. gümüşü veya bunların bugünkü değeri kadar parası olan dinimize göre zengindir. Kırkta birini fakirlere vermesi zaruridir. Şayet altını, gümüşü, parası olan da, beş tane devesi veya 30 sığırı veya 40 koyun ve keçisi arsa o da zengin sayılır.
Sevgili arkadaşlar!
Kişinin zekat verebilmesi için ihtiyacından fazla olarak elinde bulundurduğu zekat gerektiren malın üzerinden bir sene geçmiş olması gerekmektedir. Mesela, bu sene Ramazan'da elinde 80 gr. altını olan bir sonraki Ramazan'da bu altın 70 gr a düşmüşse zekatı vermez. Anneye, babaya, torunlara, dedeye, büyük anneye zekat verilmez. Zekatın Faydaları:
Sevgili arkadaşlar!
Zekat mala ait bir ibadettir. İslam'ın büyük geleneklerin dendir. Şu meşhur bir sözdür: "Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar,"
Bugün dünya üzerinde yaşayan insanların birbirleriyle boğuşmaları, sınıf kavgalarının sebeplerinden biri de açlığın tokluğa karşı isyanıdır. Gerçi bu görünen sebeptir. Bunun daha ötesinde imansızlık yatmaktadır. Bunun için yanındakinin ızdırabını duyamaz. Oruç tutmaz, oruç tutmamıştır ki açlığın ne demek olduğunu bilsin. "Sızlatmıyorsa kalbini bir dertlinin sesi layık olur mu nam ma adem denilmesi." İslam dini, zenginle fakir arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak, bunun önüne geçmek için zenginlerin fakirlere yardım etmelerini emretmiştir. Bunların başında da zekat gelmektedir. Zekatın yanı sıra Sadaka-i Fıtır, yemin keffareti, oruç" keffareti gibi yardımlar da vardır. Bu suretle İslam dini, fakir insanları azaltmaya, mesut insanları çoğaltmaya çalışmıştır. Zenginlerle fakirleri birbirlerine yaklaştırmak, aradaki nefreti kaldırmak için zekatı en güzel bir köprü olarak kullanmıştır. Sadece kendi nefsini düşünüp parasını saklayan, zekatını vermeyen, dindaşlarına yardımı dokunmayan bir Müslüman Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde kötü bir akıbet ile cezalandıracağını bildirmiştir.
Peygamber Efendimiz buyurdu: "Kendi fakiri dururken başkalarına zekat verenin zekatını Allah Teala kabul buyurmaz."

Hac

Dinimizin beşinci temeli de "Hac"dır. Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretlerinin dokuzuncu senesi farz kılınmıştır. Hac, hali vakti yerinde olan bir Müslümanın Kabe'yi ve oradaki mukaddes yerleri ziyaret etmesidir. Akıllı ve büluğa ermiş, dönünceye kadar ailesinin ihtiyaçlarını temin etmiş, gidip gelecek yol parası ve sıhhati de yerinde ise bu kimseye hac farzdır. Hac vazifesini yapmak isteyen bir Müslüman, hacca niyet ederek Kurban Bayramı'nda Mekke'de olacak şekilde hareket eder. Yolda giderken "Mikat" denilen yerde elbiselerini çıkarır, ihrama girer.' Mekke'ye varınca abdest alır ve Harem-i Şerif'e girerek Kabe'nin" etrafında yedi defa döner. Buna tavaf denir. Sonra buradan çıkarak Safa ile Merve? arasındaki vazife yapılır ki buna da "Say" denilir. Daha sonra Zilhicce'nin dokuzuncu günü yani Kurban Bayramı'nın arefe günü güneş doğduktan sonra Arafat'a' gidilir. Burada öğle ve ikindi namazları kılınır. Allahü Teala'ya gönülden dua ve" yalvarışta bulunulur. Güneş battıktan sonra, yavaş yavaş Arafat'tan Müzdelife'ye" gelinir. O gece orada kalınır. Sabah namazından sonra Mina'ya gelinir. Orada kurbanlar kesilir. Şeytan taşlanır ve ihramdan çıkılır. Mekke'ye dönülerek asıl farz olan tavaf yapılır. Sonra Medine'ye gelerek Peygamberimiz'in ve diğer islam büyüklerinin kabirleri ziyaret edilir.
İhram: Iki parça beyaz renkte kumaş.
Kabe: Mekke'de küp şeklinde bir binadır. HazretiAdem'den beri var olduğu rivayet edilmektedir. Bütün Müslümanların kıblesidir.

Safa-Merve: Mekke'de Kabe'nin yakınında iki tepe adı.
Arafat: Mekke'ye altı saatlik mesafede bir yer ismi.
Müzdelife: Mekke'ye dört saatlik mesafede bir yer ismi
Mina: Mekke'ye bir saatlik mesafede bir yer ismi.

Sevgili arkadaşlar!
Dünyanın çeşitli yerlerinden buraya gelen Müslümanlar, birbirleriyle görüşüp tanışırlar. Yaşayışları, sanatları hakkında bilgi alırlar. Birbirlerinin dert ve sıkıntılarını öğrenirler. Onları gidermeye çareler ararlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp