Oruc Her Dinde Vardır

Oruc Her Dinde Vardır :

ORUÇ HER DİNDE VARDI

Bugün bozulmuş, aslından uzaklaştırılmış Yahudulikte ve Hıristiyanlıkta oruc vardı. Nitekim Kur'an'daki oruçla ilgili ayetler, bu ibadetin daha önceki milletlere de farz kılındığını belirtmektedir. Hatta aslı hak bir dine dayanmayan batıl, bozuk inançlarda da oruca benzer ibadetler görülmektedir. Bu ibadetle daha önce o bölgelerde yaşamış hak peygamberlerden kalmıştır. Bozula bozula bu hale gelmiştir. Güney Asya' daki Hint dinlerinde de oruç sıkı bir terbiye vasıtası olarak hala görülmektedir. Brahmanizm'de mahalli ayların on birinci ve on ikinci günlerinde oruç tutmak gelenek haline gelmiş-tir. Brahmanlar hasta ve yaşlıları dahi oruçtan muaf tutmaz, hatta bazıları nefsanı arzularını yenmek için on beş gün kadar oruç tutar.Hinduizm' de oruç· genellikle nefsi tezkiye için senenin muayyen günlerinde ve bayramlarda tutulur. Dua ve ibadetle geçirilen günlerde çoğunluk yemek yemez, bütün geceyi kutsal kitaplarını okuyarak geçirirler. Oruç daha çok, bazı besinleri yemerne yani bir nevi perhiz şeklindedir. Bazı günlerde ise sadece kadınlar oruç tutarlar.Budizm'de oruç daha önemlıdır. Gayeye ulaşabilmek için ise konulan esaslardan biri, iki ayda bir oruç tutmaktır.Kurtuluş ancak arzuları terk etmekle mümkündür. Bunun da bilinen ve en çok kullanılan şekli oruç tutmaktır.Maniheizm' de de oruç, perhiz ve riyazetin bulunduğu bilinmektedir. Manilikte oruç, ışığı gönderen güneş ve aya dua etmek maksadıyla tutulur. Babilonya ve Asurluların da oruca büyük önem verdikleri bilindiği gibi, eski Mısırlılarda orucun genellikle dini bayramların yanında yer aldığı görülmektedir.Eski Yunan ve Romalıların diğer milletler gibi, oruca önem verdikleri ve ictimai felaketlerden kurtulabilmek için oruç tuttukları bilinmektedir. Amerika'da Peruluların ve Azteklerin oruç tuttukları ve hatta Azteklerde ibadetin büyük bir kısmının riyazetten ibaret bulunduğu belirtilmektedir. İlkellerin inancı olarak kabul edilen Totemizm'de perhiz ve riyazet gibi fiiller ile tövbe törenleri dinin esasını teşkil eder.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp