Kaside-i Muraddiye'yi Okumanın Faziletine Dair

Kaside-i Muraddiye'yi Okumanın Faziletine Dair :

Altı yüz tarihlerinde Mısır'da İmamı Bûsi isimli bir zat vardı. Padişahların yanlarında oturu onları şiirle medh ederdi.Şöyle anlatıyor:
"Bana felç hastalığı geldi. Belimden aşağı tutmaz oldu. Hekimler benim bu hastalığımın çaresi bulamadılar. İçimden dedim ki:
"Ben bu kadar padişahları övdüm. Cenab Peygamber'i de bir kaside ile öveyim, beni bu dertte ancak o kurtarır/'

Bu niyetle Kaside-i Bürde'yi yazdım. Cenab Peygamber (s.a.v.) rüyada bana geldi: "Kaside'y oku." dedi. Önünde okudum. Bazı yerlerini düzeltti ve bana dedi ki: "Neren hastadır?" Gösterdim.

Mübarek ellerini sürer sürmez hastalık ayağımın altından akıp gitti.Ben de bundan sonra padişahların yanına gitmedim, dünyaya küstüm, darıldım, "Beni bir hastalıktan kurtaramadılar" dedim. Gece gündüz Efendimiz (s.a.v.)'in üzerine salavat-ı şerife getirmeye başladım."

Bu zat Kaside-i Bürde'den başka Kaside-i Hemziyye'yi yazdı.
"Bunlardan başka Kaside-i Mudariyye'yi yazmaya başlamıştım. İskenderiye'de limanda oturuyordum. Baktım ki güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu bir zat denizin üzerinden geliyor. Bu hale taaccüb ettim: "Ya Rabbi, bu kimdir?" dedim. Meğer o gelen Cenabı Peygamber (s.a.v.)'miş. Yanıma geldi, elimi sıktı ve buyurdu ki:
"Artık yaptığın kasideler yeter. Yedi kat sema ve yedi kat yerdeki, arş ve kürsideki melekleri sevap yazmaktan yordun. Ümmetime benden selam götür. Her kim bu Kaside-i Mudariyye'yi beş vakit namazlardan sonra günde beş defa okursa, Cennette onunla yanyana komşu olacağız."
Bu Kaside-i Mudariyye çok kıymetlidir. Bunun kıymetini bilmelidir. Her kim bu kasideyi darda, sıkıntı veya bir şiddette kaldığında okur da, Allah Teala'ya duada bulunursa, Cenabı Ecelli Alâ içinde bulunduğu kederli halinden onu feraha çıkarır.

* Her gün bir defa okuyan Efendimiz (s.a.v.)'i rüyasında görür.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp