Hacet Duaları

Hacet Duaları :

Mukatil bin Süleyman'dan rivayet edilmiştir. Şöyle diyor:

"Kim sabah namazını vaktinde kılar sonra aşağıdaki duayı ikiyüz kere okursa duası bi iznillâh kabul olunur:

Dua şudur:
Allâhümme yâ hayytt yâ kayyûmü yâ ferdü yâ vitru yâ samedü yâ senede menistenede ileyhi yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad.

Mukatil diyor ki:
Başka nüshada İmam Şafii'nin şu sözünü gördüm:
"Kim ki yüz kere: "Bismillâhirrahmânirrahıym. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Yâ kadiymü yâ dâimü yâ ferdü yâ vitru yâ ehadü yâ samedü yâ hayyü yâ kayyûm." dedikten sonra secde ederek hacetini isterse istediği kendisine verilir."

Bazı alimler bu duanın sonunda "Yâ zel celâli vel ikram, salli alâ muhammedin ve âlihî." der, sonra istediğini ister, diyorlar.

Başka bir nüshada da şöyle gördüm. Yüz kere yahut üç gün okur:

Bismillâhirrahmânirrahıym. Mâşâellâhü kâne lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Yâ kadiymü yâ vefıyyü yâ hafıyyü yâ kâimü yâ dâimtt yâ ferdü yâ vitru yâ ehadü yâ samedü yâ hayyü yâ kayyûmû bi rahmetike esteğıysü.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp