Birinci Hutbe

Birinci Hutbe :

Bundan sonra hangi ayetten konuşma yapılacaksa, o ayet okunur ve bir konuşma yapılır, yani Müslümanlara nasihat edilir. Bu

Türkçe nasihat bitince şöyle devam edilir:

Manası: «Haberiniz olsun ki, muhakkak surette kelamın en güzeli ve nizamın en beliğ olanı melikü'l-azizü'l-allam olan Allah'ın kelamıdır. Allah Teba,reke ve Teala Hazretleri'nin Kur'an'da şöyle buyurduğu gibi: Kur'an okunduğu zaman, O'nu dinleyiniz ve susunuz. Olur ki merhamet edilirsiniz.» Veya bunun yerine, (Türkçe va'zdan sonra) şu okunur:

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp