nabızdan hastalık teşhisi

Nabızdan Teşhis 2 :

Geleneksel Çin tıbbında hastaların nabzının tanıda önemli bir yeri vardır. Her iki el bileğinde 12 tane nabız alanı tanımlanır ve bunlardan 3 'ü yüzeysel, 3 'ü de derin nabızdır. Yüzeysel nabızlar, parmakların hafif basınç uygulanması ile sistolik basıncın düzeyinde hissedilir. Derin nabızlar, diastolik basıncın biraz üzerinde, parmaklarla güçlü basınç uygulayarak hissedilir. Sabahın erken saatleri nabzın en iyi alındığı zamandır. Çünkü fizyolojik olarak vücut fonksiyonlarının en az aktif olduğu süreçtir. Nabız alınırken hem doktor hem de hasta rahat olmalıdır. Hasta, muayene edilmeden 10 dakika önce istirahat ettirilir. Doktor çabucak muayene edip hızlı bir şekilde tanı koymamalıdır. Bu dikkate alınmazsa, nabzın değerlendirilmesi doğru olmaz. Doktor, nabız ölçerken hasta ile yüz yüze olmalıdır. El, kalb hizasında bulunmalıdır. Nabızdan teşhis konulurken işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağı kullanılır. Nabız parmaklarda hafif, orta sertlikte, sert ve değişik sertliklerin birlikte olduğu kombinasyonda hissedilir. Radial arter üzerinde nabız kuralı/w göre kanalların dağılımı: A-Sol radial arterde derinden alınan nabızda; Üstte böbrek alanı, Ortada karaciğer alanı, Altta kalb alanı yerleşmiştir. B-Sol radial arıerde yüzeyden alman nabızda; Üstte mesane alanı Ortada safrakesesi alanı Altta incebağırsak alanı yerleşmiştir. A-Sağ radio i arterde derinden alınan nabızda; Üstte perikard alanı Ortada dalak alanı Altta akciğer alanı yerleşmiştir. B-Sol radio arıerde yüzeysel alınan nabızda; Üstte üçlü kavşak alanı Ortada mide ajanı Altta kalınbağırsak alan yerleşmiştir. Sınıf arkadaşım İngiliz akupunkturist Dr. Miryam Shiwadikar, doktora tezinde sol radial arterde derinden alınan nabza bakarak erkeklerde cinsel gücün derecesinin saptandığını gözlemiştir. Organlardaki rahatsızlıklar nabızdan teşhis edilirken hasta Jet-Lag'de olmamalı ve alkol almamış olmalıdır. Çünkü zaman farkı, organların fonksiyonlarını etkiler. Alkol, nabzın durumunu değiştirir. Ayrıca psikolojik rahatsızlıklarda, örneğin panik atakta kalbde taşikardi oluşur ve bu da nabza yansır. Sigara, ileri yaşlarda damar sertliği yaptığı için nabzın şeklini değiştirir. ilaçlar da nabız üzerine etkilidir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp