Moksa Kullanımı

Moksa Kullanımı :

VI. Moksa Kullanımı ve Diğer Tedaviler Uzman, iğnelerin dışında başka tedavilerde uygular mı?

Evet, bazı durumlarda hiç iğne kullanılmaz. Bir çeşit masaj akupunktur noktalanna uygulanabilir ve bazen da bir Çin Oste opathy sistemi kullanılır. Ayrıca akupunktur noktalan değişik yöntemlerle ısıtılabilir.

• Akupunktur noktalarına ısı nasıl uygulanır?

En çok uygulanan küçük koni şeklinde ki bir moksa parçasının akupunktur noktasına konularak yakılmasıdır. Moksa, Artemisia Vulgaris Latiflora isimli, Çin Pelin otu gibi bir bitkinin soyulmuş ve kurutulmuş yapraklarından yapılır. Kahverengi yün görünüındedir.-Akupunktur noktası ısıdan çok etkilenir. Çoğunlukla üç ya da beş parça ardı ardına akupunktur noktasında yakılır, bazen bu sayı daha da artabilir. Nadir olarak moksa sarımsak, zencefil ve tuz karışımı üzerinde özel etki sağlamak üzere de yakılabilir. Başka bir şekilde de, l, 1.5 cm çapındaki bir moksa çubuğu yakılır. Çubuk cildin üzerinde, ısı rahatsızlık vermeyecek kadar yakınına getirilerek, ileri geri dolaştırılır. • Moksa cildi yakabilir mi? Hayır. Moksanın ucu yakıldıktan sonra, çubuk çok yavaş yanar. Uzman hastaya o bölgenin yeterli ısınıp ısınmadığını sorar ve cevap üzerine kalan moksa ciltten uzaklaştırılır. Çubuk cilt üzerinde yanmaya neden olacak kadar tutulmaz ve bu nedenle, tedavi doğru yapılırsa, hiç bir yanma tehlikesi yoktur.

• Etkinlik olarak moksa ve iğne kullanımının arasında ne fark vardır?

Moksanın Chi enerjisi üzerinde ısıtıcı ve besleyici bir etkisi vardır ve hastanın ya da denge bozukluğunun özelliğine bağlı olarak etkisinin kuvvetli olacağı durumlarda iğne yerine kullanılabilir. Çoğunlukla, her ikisi beraber, önce moksa, sonra da iğne kullanılır. Diğer bir şekilde de moksa özel bir iğnenin diğer ucuna konarak yakılır ve ısı akupunktur noktasına yavaşça iletilir. Hastada gerçek bir iğne korkusu varsa ya da bazen çocukların tedavisinde, iğnelerin yerine sadece moksa ve masaj uygulanır.

• Bir masajdan söz ettiniz

Gazetelerde okuduğum yazılara göre insan bedenindeki belirli noktaları ovarak bazı şikayetleri rahatlatabiliyor. Bu gerçek bir akupunktur yöntemi mi dir? Hayır bu uygulama bir çeşit "yerel doktorluk" (I. Bölüm) ya da şikayetlerin doğrudan tedavisine yönelik bir akupunkturdur. Bu noktalara masaj yapılması şikayetlerin bastınlmasına neden olabilir. Fakat, şikayetler azalmış gibi görünürse de, hastalık daha derinde ilerleyebilir. Bir örnek verecek olursam, bir kimsenin arada bir başı, dişi ya da karnı ağnyorsa belirli noktalara masaj yapılması istenen rahatlamayı getirebilir. Fakat o kimsenin sürekli bir baş ağnsı, devamlı bir karın ya da başka bir ağrısı varsa bu yöntemle rahatlamayı sağlamak tabii ki hastalığı bastırmak olacaktır.

Masaj bir yandan ilk yardım olarak kullanıldığında faydalıdır ama öte yandan sürekli ve geçmeyen şikayetlerin tedavisinde son derece tehlikeli olabilir. Örneğin, bir kimse karaciğer dengesizliği nedeni ile devamlı baş ağrıları çekiyorsa, bedenin belirli noktalanna masaj yapmak baş ağrılannı azaltabilir ama baş ağnsının nedeni olan karaciğer dengesizliği, onun işlev görmemesi ya da ona bağlı enerjilerle ilgili olarak hiç bir şekilde etkin olmayacaktır. Bir Geleneksel Akupunktur uzmanı baş ağnlarının nedenini belirleyebilecektir. Örneğin, ağrının nedeni karaciğer enerji dengesizliğindense, bunu tekrar kuracak ve uyumu sağlıyacaktır. Baş ağrıları yok olacağı gibi, tekrarı önlenmiş olacaktır. Ancak tabii ki hastanın dengesini korumasına olanak olmayabilir. Örneğin, hasta çok aşın alkol ya da uyuşturucu kullanıyor olabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp