Kolostomi

Kolostomi :

Karında bir kesi aracılığıyla kolonun bir ktsmırun deri yüzeyine ağızlaştınldığı bir operasyon. Deri yüzeyine çıkarılan kısma stoma denen yapay bir ağız yapılır ve gaita bu açıklıktan deriye iliştirilen bir torbaya boşalır. Kolostomi geçici ya da kalıcı olabilir. Geçici kolosıomi ktsnü kolektominin (kolonun bir parçasının çıkarılması) bir parçası olarak yapılır ve böylece gaita içinden geçip kontanıine etmeden kalan kolonun i ileşmesi hedeflenir.

Birleştirilen kolon iyileştiğinde kolostomi de kapatılır. Rektum ya da anüs cerrahi olarak Çlkarıldığında ise kalıcı bir kolostomi gerekebilir (örn. kolon kanseri tedavisinde), böylece normal dışkılama artık olanaksız hale gelir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp